Positief advies visitatiepanel opleidingen AdeKUS
27 Feb 2018, 04:32
foto


De masteropleiding Psychologie en de bacheloropleiding Bedrijfskunde van de Anton de Kom Universiteit (AdeKUS) zijn geïnspecteerd door een visitatiecommissie van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Er is positief advies uitgebracht. Het is nu aan het NOVA gelegen of zij het advies overneemt. Indien zij het advies overneemt spreekt zij het keurmerk van accreditatie van deze twee opleidingen uit, zegt de Marketing & Communicatie afdeling van de universiteit.

Een eventuele accreditatie van deze twee opleidingen, betekent dat zij mogelijk de eerste opleidingen van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen worden, die het keurmerk van accreditatie krijgen. Het NOVA is het orgaan dat nagaat als de opleiding voldoet aan de minimaal gestelde kwaliteitseisen, die internationaal vergelijkbaar zijn.

De opleidingen Bachelor Wiskunde, Bachelor Scheikunde, Bachelor Werktuigbouwkunde, Master Sustainable Management of Natural Resources, Master Petroleum Geologie, en de Master Mineral Geosciences hebben allen het keurmerk van accreditatie ontvangen van het NOVA.

Voor de verkrijging van accreditatie moet er eerst een aanvraag worden ingediend bij het NOVA. Hierna geschiedt de betaling, waarna de behandeling door het NOVA plaatsvindt. Vervolgens wordt er een visitatiepanel samengesteld met de desbetreffende deskundigen. De visitatiecommissie heeft als taak om de kwaliteit van de opleidingen te beoordelen en bestaat uit onafhankelijk externe experts. Indien de visitatie succesvol verloopt, volgt accreditatie. De coördinatie van de visitaties van de AdeKUS lag in handen van de afdeling Kwaliteitszorg van de AdeKUS.

Er is een duidelijk opwaartse trend merkbaar van studierichtingen binnen de AdeKUS die werken aan de randvoorwaarden voor accreditatie. De AdeKUS doet er alles aan om het aantal geaccrediteerde opleidingen op te voeren omdat dit de kwaliteit van de opleidingen bevordert. Opleidingen zowel regionaal als internationaal worden hierdoor vergelijkbaar en herkenbaar, meent de universiteit.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May