NPS-structuren: Misiekaba moet eigen voorzitter disciplineren
05 Jan 2018, 18:26
foto


NDP-fractieleider tevens ondervoorzitter, André Misiekaba, moet zijn eigen partijvoorzitter disciplineren en tot orde roepen. Dit zeggen de structuren van de NPS in een reactie op uitspraken van Misiekaba. Die voorzitter heeft structureel getoond geen hart te hebben voor Suriname en zijn volk, uitgaande van het desastreuze beleid dat wordt gevoerd en nog steeds doorlopend is.

Misiekaba heeft kritiek geleverd op de kanttekeningen van NPS-voorzitter Gregory Rusland op de nieuwjaarstoespraak van president Desi Bouterse. Hij heeft aankondigd dat hij opnieuw om de tafel wil gaan zitten met de multinationals over meer inkomsten voor de staatskas. "Wanneer je onderhandelt, zul je rekening vooraf moeten houden met al dat soort zaken. Wat je verwachtingen zijn, moet je verwerken in de overeenkomst. Je kan niet midden in de show komen zeggen van 'je hebt meer verdiend en ik wil meer hebben'. Dat is onvoorspelbaar gedrag en het is zeker geen goed signaal naar investeerders die naar Suriname willen komen," stelde Rusland. Misiekaba, vindt dat de NPS-voorzitter zich a-nationaal opstelt. Hij maakt het Surinaamse belang ondergeschikt aan dat van het buitenland.

De NPS is dé nationale partij die de belangen van de Surinaamse bevolking steeds voorop stelt. De partij zal waken dat wij nooit als een onevenwichtig failliet land met een voorstel komen om een overeenkomst met een buitenlandse investeerder zonder meer open te breken, stellen de partijstructuren. Het behoeft geen betoog dat met NPS aan het bewind dit populistische voorstel nooit aan de orde zou zijn geweest zonder gedegen onderbouwing.

Gesteld wordt dat NPS-voorzitter Suriname internationaal wil beschermen tegen schande. Vanwege de aangekondigde aanpak van de huidige president zullen buitenlandse investeerders huiverig zijn om zaken te doen met ons land. Misiekaba doet er goed aan om aan te geven welke plannen zijn uitgewerkt die het noodzakelijk maken om de recent gesloten overeenkomsten te herzien.

Misiekaba kan volgens de NPS-structuren zich liever concentreren op de problemen van zijn 'nyan patu partij' en de hand in eigen boezem steken, vanwege de situatie waarin hij Suriname gebracht heeft.

De conclusie is dat de NPS, geleid door Gregory Rusland, bezig is ons land op alle niveaus te behoeden voor een ernstiger economische ineenstorting. Wij gaan onverkort daarmee voort en geen enkele Misiekaba of visieloos persoon komende uit zijn partij, zal ons weerhouden zulks te doen, stellen de NPS-structuren in een verklaring.
Advertenties