ACTS wil wettelijke bescherming traditionele medicijnkennis
08 Nov 2017, 23:00
foto
Kamainja Panashekung


Het Amazon Conservation Team Suriname (ACTS) neemt vrijdag deel aan het congres ‘Dag der Traditionele Medische Systemen’, in het KKF-gebouw in Paramaribo. Het thema van de bijeenkomst is: ‘De synthese tussen westerse en traditionele medische systemen’. Het congres moet de aanzet geven tot het duurzaam ontwikkelen van de Traditionele Medische Systemen industrie in Suriname, zegt het ACTS.

De traditionele geneesheren Ramon Awenkina en Kamainja Panashekung van het ACTS, zullen op het congres vertellen over hun ervaringen met het leerprogramma van het ACT en de kennisoverdracht van traditionele geneeskunde, zegt de voorlichting van de organisatie.

In 2003 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er bij haar lidstaten op aangedrongen nationaal beleid en regelgeving op het gebied van traditionele, of alternatieve medicijnen te ondersteunen. Vanwege haar rijke en succesvolle ervaring met traditionele geneeskunde zijn er sinds 2014 aftastende gesprekken gevoerd met India. Een coördinatiegroep van de Surinaamse regering moet zorgen voor de uitvoering van een samenwerkingsprogramma tussen Suriname en India. De groep bestaat uit functionarissen van het Kabinet van de vicepresident en van de ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken.

Het documenteren van medicinale planten en het behoud van de traditionele geneeskunde heeft de basis gelegd voor het ontstaan van het Amazon Conservation Team in 2002. Het gezondheidsprogramma van ACT is toegespitst op het behoud van de traditionele geneeskunde en de integratie van traditionele geneeswijzen in de reguliere gezondheidszorg.

ACTS-directeur Minu Parahoe zegt te hopen dat de samenwerking zal leiden tot meer erkenning van de traditionele medicijnkennis, maar ook tot wettelijke bescherming ervan. “Niet alleen in het belang van de kennisdragers maar bovenal om de potentie van deze sector te ontwikkelen. Daarmee zal ook een ander belangrijk aspect onder de aandacht worden gebracht: het behoud van ons natuurlijk kapitaal. Inheemse volken zijn niet alleen afhankelijk van het bos om hen te voorzien van voedsel en geneesmiddelen, hun hele spirituele, culturele en sociale identiteit is ermee verbonden.”
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July