Malaria Programma in eigen gebouw
06 Oct 2017, 08:27
foto


Het nieuwe gebouw van het Malaria Programma wordt vandaag in gebruik genomen door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Dit gebouw werd gerealiseerd met financiering van het Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria en Newmont Suriname LCC, alsmede met ondersteuning van BGVS, IBT Concsultancies en Precamp NV.

Sinds 2004 is het aantal malariagevallen in Suriname enorm gedaald. Zodanig zelfs dat we nu bijna kunnen spreken van eliminatie van malaria in Suriname. Het leefklimaat in het binnenland van Suriname is verbeterd, met als gevolg dat ons achterland veel toegankelijker is geworden voor economische ontwikkeling. In het afgelopen decennium is er meer en duurzamer geïnvesteerd in verschillende bedrijfstakken in het binnenland, waaronder de mijn- en bosbouw en het toerisme, en hebben marron en inheemse dorpen een positieve ontwikkeling ondergaan, deelt programmacoördinator, Helene Hiwat, mee.

De succesvolle malaria-bestrijding is het gevolg van 1) de inzet van alle partners in de gezondheidszorg, waaronder de Medische Zending, het BOG en de verschillende hospitaals en laboratoria; van 2) de nieuw technieken en middelen die worden gebruikt voor de surveillance en bestrijding; en van 3) de significante support die Suriname heeft gehad van externe donoren. Met name de ondersteuning van het ‘Global Fund to fight Aids, Tuberculos and Malaria” heeft Suriname in staat gesteld om in 2005 een programma op te zetten dat zich volledig ging richten op malaria bestrijding, het zogenaamde Malaria Programma.

Hoge risico-groepen voor malaria zijn tegenwoordig niet meer de dorpsbewoners in het binnenland, maar met name de goudmijners. Deze goudmijners zijn vaak van Braziliaanse komaf en verblijven in verafgelegen gebieden in het binnenland. Zij reizen heen en weer tussen het bijna malaria-vrije Suriname en gebieden in Frans Guyana waar malaria nog veel voorkomt. Zodoende wordt malaria continu Suriname binnengebracht. Het Malaria Programma richt zich met name op de bestrijding van malaria in deze goudmijnerpopulaties. Daarbij worden nieuwe strategieën gebruikt, zoals een laagdrempelige malariakliniek voor migranten met eigen laboratorium in Paramaribo, waar o.a. Portugees wordt gesproken, een netwerk van Surinaams- en Portugeestalige, door het malaria-programma getrainde, gezondheidswerkers in de goudmijngebieden en een aantal vaste malaria prikposten langs de grens met Frans Guyana. Bovendien worden in hoge risico-gebieden regelmatig malaria screening surveys georganiseerd. Dit alles om te voorkomen dat malaria opnieuw een probleem wordt in het binnenland van Suriname.

Het laboratorium, de kliniek en het kantoor van het MP programma hebben in de afgelopen jaren verschillende adressen gekend, waarbij steeds is geprobeerd een link te behouden met de Braziliaanse hoge risico-groep door in Paramaribo-Noord vertegenwoordigd te zijn. Met support van het Global Fund en een significante investering van Newmont Suriname LCC, en met ondersteuning van onder andere het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), IBT consultancies en Precamp NV is het Malaria Programma in staat geweest een eigen gebouw op te zetten. Dit eigen gebouw zal het programma management-team, alsook de kliniek en het laboratorium huisvesten.

Het ministerie van Volksgezondheid is zeer ingenomen met het realiseren van deze accommodatie. Bijzonder in deze is dat het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een stukje duurzame ontwikkeling ten behoeve van de nationale gezondheidszorg. De hoop en verwachting is dat goed voorbeeld doet volgen. Eliminatie van Malaria in Suriname is immers een nationale aangelegenheid, waarvoor de inzet van eenieder hard nodig is, zegt Hiwat.
Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May