Jaarlijks ruim 17 miljoen doden door hart- en vaatziekten
29 Sep 2017, 04:24
foto


Hart- en vaatziekten eisen meer dan 17,5 miljoen levens per jaar. Van dit aantal wordt 7,3 miljoen veroorzaakt door ischemische aandoeningen, zoals hartaanvallen. Cerebrovasculaire aandoeningen, waaronder beroertes, zijn goed voor 6,2 miljoen overlijdens.

Dit blijkt uit de Global Atlas on cardiovascular disease prevention and stroke. Volgens dit rapport zijn hart- en vaatziekten daarmee de nummer één doodsoorzaak in de wereld. Hart- en vaatziekten worden niet voor niets ’s werelds grootste moordenaar genoemd. Om het aantal hart- en vaataandoeningen terug te dringen, wordt daarom jaarlijks op 29 september, Wereld Hartdag, extra aandacht hieraan besteed.

Verhoging bewustzijn
Wereld Hartdag is een initiatief van de Wereld Hart Federatie. Deze speciale dag is sedert 2000 ingesteld. Het is 's werelds grootste platform voor het verhogen van het bewustzijn over hart- en vaataandoeningen, waaronder hartziekten en beroerte. Op en rond 29 september worden 1000 activiteiten en evenementen over de hele wereld georganiseerd om informatie te verspreiden over de wijze waarop we voortijdige sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten kunnen tegengaan. Dit jaar is het thema 'Share the Power' waarmee aan mensen over de hele wereld wordt gevraagd om de kracht te delen door elkaar te inspireren om langer, beter en met een gezonder hart te leven.

80% sterfgevallen te voorkomen
Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de voortijdige sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten kan worden voorkomen, indien de vier belangrijkste risicofactoren goed in acht worden genomen. Het gaat met name om tabaksgebruik, een ongezond dieet, lichamelijke inactiviteit (een tekort aan beweging) en schadelijk alcoholgebruik. Tabaksgebruik en blootstelling aan rook, oftewel de passieve rokers, zorgen jaarlijks voor 6 miljoen doden, waarvan 28% kinderen. Bovendien veroorzaken ze naar schatting bijna 10% van het totaal aantal hart- en vaataandoeningen. Stoppen met deze risicofactoren heeft op termijn grote voordelen. Wie stopt met roken, heeft binnen twee jaar namelijk het risico op coronaire hartziekte aanzienlijk verminderd. En na vijftien jaar loopt zo’n ex-roker net zoveel risico op een hart- of vaataandoening als iemand die niet rookt.

Enorme gezondheidsuitgaven
Hart- en vaatziekten zijn nu nog goed voor 17,5 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar, maar in dit tempo zal dit aantal tegen 2030 tot bijna 23 miljoen zijn gestegen. Samen met andere niet-overdraagbare ziekten dragen hart- en vaatziekten bij tot armoede, met name in landen met een laag- en middeninkomen, als gevolg van enorme gezondheidsuitgaven. Hart- en vaataandoeningen leggen dus een zware last op de economieën van landen met lage en middeninkomens. Kleine veranderingen in de levensstijl kunnen echter een groot verschil maken voor de gezondheid van ons hart: 30 minuten per dag bewegen, ophouden met roken en een gezond dieet kunnen hartziekten en beroerte voorkomen.

Controle nemen
Personen moeten de controle over hun eigen hartgezondheid nemen, de risico’s van hart- en vaataandoeningen voor zichzelf en hun gezin begrijpen en moeite doen om de gezondheid van hun hart te verbeteren. Tegelijkertijd zouden regeringen en ministeries van Volksgezondheid de omvang van het probleem nauwkeurig dienen te begrijpen door te investeren in de surveillance en monitoring van hart- en vaataandoeningen. Landen kunnen ook ingrijpende interventies uitvoeren om dergelijke aandoeningen te verminderen, zoals:
- een goed beleid inzake tabaksbeheer
- het opleggen van hogere belastingen op voedingsmiddelen die veel vet, suiker en zout bevatten, zodat het gebruik ervan wordt verminderd
- het aanleggen van wandel- en fietspaden om lichamelijke activiteit te verhogen
- het opstellen en uitvoeren van strategieën om het schadelijk gebruik van alcohol te verminderen
- gezonde schoolmaaltijden voor kinderen
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January