Hoefdraad: Theorie verschilt van realiteit
09 Apr 2017, 03:24
foto
Diverse tabellen werden gepresenteerd tijdens de masterclass. (Bron: ministerie van
Financiën)


Theoretische aanpak verschilt van de politiek-economische realiteit, was de stelling van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vrijdag tijdens een interactieve masterclass op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 'Wat doe je concreet als de crisis op je afkomt? De bewindsman doelde op de scherpe val van de goud- en olieprijzen en de sterk afgenomen inkomsten uit de mijnbouwsector? Het thema was de weg naar herstel van de Surinaamse economie.

Het neoklassieke model zal steeds verwijzen naar het beheersen van de algemene vraag binnen de economie, aangezien volgens dat model het aantrekken van de buikriem hoort bij een val van het inkomen. Keynisianen zullen aanvoeren dat de stimulering van de vraag waardoor de productie op gang komt centraal moet staan. Volgens de minister dragen beide benaderingen een kern in zich. In het midden van de crisis, en met de Surinaamse context voor ogen, moeten de oplossingen echter steeds goed overwogen worden. Toegepast op de Surinaamse situatie is het accent gelegd op zowel de korte termijn stabilisatie, het sociaal vraagstuk als het creëren van randvoorwaarden die een duurzame groei moeten aanwakkeren.

Hoefdraad sprak zich ook erover uit hoe moeilijk transformatie is. Jarenlange gewoonten en verouderde structuren en wetgeving wreken zich bij een crisis. Het veranderen in denken is alsof je plotseling een met storm op zee een mammoet tanker 180 graden moet keren tegen het gevaar van een klif. Deze koersaanpassing gaat heel heel langzaam.

De masterclass/workshop bood de gelegenheid aan het opgekomen publiek en in het bijzonder de studenten om kritische vragen te stellen. De minister gaf een blik in de keuken van de beleidskeuzen die gemaakt worden en legde uit waarom. Deelnemers konden ook hun mening daarover geven en zich uitspreken over de alternatieven. De vragen werden door de minister als inzichtvol ervaren. Aan het einde gaven zowel de directeur van het IGSR, Danny Lachmon, als de voorzitter van het Bestuursorgaan van de Anton de Kom Universiteit, Jack Menke, aan dat het een heel nuttige ervaring was en dat zo een masterclass voor herhaling vatbaar is.

De minister deed ook een oproep aan de studenten van de universiteit om zich als jonge academici aan te melden voor een volwaardige baan binnen de overheid waar er voldoende werk aan de winkel is om ingezet te worden. Hij gaf aan dat het gaat om deelname aan een hervormingsproces waar er van hen gevraagd wordt om op academisch denkniveau bezig te zijn, oplossings- en resultaatgericht te handelen, en een voorbeeld te zijn binnen de maatschappij en de directe omgeving.
De jonge economen, accountants en juristen zullen zich kunnen profileren als de nieuw getrainde matrozen op een modern schip.

Over de toegang tot informatie gaf de minister aan dat het ministerie van Financiën, sinds vorig jaar begonnen is tabellen te publiceren over de overheidsstatistieken op haar website. Deze bevatten een schat aan informatie over de inkomsten en uitgaven van de overheid en de wijze van haar financiering.
De data kunnen bezichtigd en ook gedownload.
Verder geeft de website van de Centrale Bank van Suriname vanaf enkele jaren terug zeer gedetailleerde informatie.

U kunt de presentatie van de minister van Financiën hier downloaden.
pdf-icon.gif De_weg_naar_permanent_herstel_van_de_Surinaamse_economie.pdf                
Advertenties

Saturday 01 April
Friday 31 March
Thursday 30 March