Zitting Krijgsraad tot nader order uitgesteld
09 Feb 2017, 09:53
foto
Auditeur-militair Roy Elgin komt de zittingszaal binnen. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, wordt geflankeerd door de rechters Suzanne Chu en Rewita Chatterpal. (Foto: Raoul Lith)


De zitting van de Krijgsraad is tot nader order uitgesteld. Auditeur-militair Roy Elgin heeft vanmorgen aangegeven dat het Openbaar Ministerie (OM) hoger beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad.

Het OM had gevraagd, op basis van een resolutie van de regering, om het 8 december strafproces onmiddellijk te beëindigen. De Krijgsraad had dit verzoek naast zich neergelegd. Aan Elgin werd gevraagd om zijn requisitoir te houden.

De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, merkte op dat de Krijgsraad niet op de hoogte is van het beroep. Na een korte schorsing is besloten de zitting uit te stellen. Het resultaat van het beroep dat is aangetekend bij het Hof van Justitie, wordt afgewacht.
Advertenties