Aftrek betaalde AOV-premie komt te vervallen
14 Nov 2016, 05:17
foto


De regering heeft de wijziging van de Wet op Inkomstenbelasting ingediend bij De Nationale Assemblee. De wijziging is slechts één regel. Artikel 18 lid 1 sub c komt te vervallen. Met deze wetswijziging komt de aftrek van de betaalde AOV-premie genoemd in dit artikel van de Inkomstenbelasting 1922, te vervallen.

De Staatsraad heeft intussen positief advies uitgebracht, na de goedkeuring van de Raad van Ministers. Het ligt in de bedoeling dat de wetswijziging op korte termijn wordt behandeld in De Nationale Assemblee. De wet treedt op 1 januari 2017 in werking. De minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze wet.

In de Memorie van Toelichting stelt president Desi Bouterse dat deze maatregel een noodzakelijk gevolg is van het reeds bij Wet van 26 mei 2005 genomen besluit tot vrijstelling van de AOV-uitkering. Toen is reeds aangekondigd dat de regering op zeer korte termijn tot een regeling over de aftrekbaarheid van de premie zal komen.

Deze maatregel is volgens de president geheel in overeenstemming met het algemeen aanvaard uitgangspunt, dat indien een uitkering onbelast is, de premie in het algemeen niet aftrekbaar is. Het is niet noodzakelijk de Wet Loonbelasting te wijzigen. In die wet is er geen aftrek van de AOV-premie geregeld, bij de vaststelling van de loonheffingsgrondslag.
Advertenties