Eerbetuiging voor Ramdhani tijdens herdenkingsdienst
21 Sep 2016, 02:24
foto
De herdenkingsdienst in de Shri Radha Krishna Mandir te Blauwgrond. (Foto: OHM)


Ter herdenking van Harold Ramdhani die een jaar geleden is overleden, werd dinsdagavond in de Shri Radha Krishna Mandir te Blauwgrond een speciale dienst gehouden. De stichting Organisatie Hindoe Media (OHM) en Shri Sanatan Dharm Paramaribo Noord (SSDP) hebben met deze dienst hun dank uitgebracht aan de inzet van Ramdhani op diverse gebieden.

SSDP-voorzitter Roy Boedhoe vond het een genoegen om de tempeldienst te mogen wijden aan deze grote Surinamer. Roy Radjbali, president van Lions club Parwani memoreerde dat Ramdhani medeoprichter van de club is geweest en in alle functies binnen het Lionisme heeft gediend. Hij heeft de organisatie ook internationaal uitgedragen.

OHM-voorzitter Radjen Baldew stond stil bij de vele organisaties waar Ramdhani gediend heeft en een enorme bijdrage heeft geleverd. Hij was het oudste lid van de Staatsraad, directeur van het Staatsziekenfonds, lid van KennisKring, Troefcall Club Doksastraat, president van Gopio, woordvoerder van de VHP, voorzitter van de Donderdaagse Avond van de VHP, directeur van Ram’s Tour’s en Travel Service, lid van de Luchtvaart Onderhandelingscommissie, voorzitter van Stichting Toerisme Suriname, bestuurslid van de SHATA, VSB, ASRA etc.

Pandit Sewgobind gaf uitleg over de huidige Hindoe periode Pitra Paksh waarin voorouders worden herdacht. Hij en sloot de avond af met kirtans en gebed voor de zielenrust van Harold Ramdhani.
Advertenties