VSB: Koersontwikkeling heeft impact op hele samenleving
07 Sep 2016, 00:52
foto


De koersontwikkeling van de laatste dagen baart de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zorgen. Dit vanwege de impact die de stijging van de koers heeft op de samenleving, inclusief het bedrijfsleven. De VSB volgt net als iedere Surinamer, al geruime tijd de koersontwikkelingen.

VSB-directeur Steven Mac Andrew antwoordt op een vraag van Starnieuws dat veel lokale producenten afhankelijk zijn van een of meerdere inputs uit het buitenland. Zij hebben deviezen nodig voor noodzakelijke importen van deze inputs. Hetzelfde geldt ook voor de aankoop van andere goederen in het buitenland, bestemd voor de productie, zoals onderdelen, én de consumptie of gebruik door consumenten. "Kortom, bepaalde productiekosten en prijzen van goederen zullen verder omhoog klimmen," stelt Mac Andrew.

De VSB waakt er op dit moment wel terdege voor om te praten van een op hol geslagen koers, aangezien er nu slechts indicaties zijn van een sterke stijging in de afgelopen dagen. De VSB vindt het jammer, dat haar roep voor sociale dialoog en een nationale aanpak om uit de crisis te geraken tot op heden onbeantwoord is gebleven, aangezien deze condities kritisch zijn voor de succesvolle aanpassing van de economie.

"De ontwikkeling van de koers in de afgelopen dagen bewijst weer eens, dat er nog lang geen sprake is van macro-economische stabiliteit in ons land, hetgeen in het belang is van eenieder. Macro-economische stabiliteit is voor het bedrijfsleven een absolute noodzaak, aangezien voorspelbaarheid een zeer kritieke factor is voor economische bedrijvigheid," stelt de VSB-directeur.

De VSB kijkt met de nodige belangstelling uit naar de acties, die zullen worden ondernomen om niet alleen de rust op de valutamarkt te doen terugkeren, maar ook macro-economische stabiliteit te garanderen voor een langere termijn dan tot heden het geval is geweest.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January