Santokhi: De regering verergert de crisis
11 Aug 2016, 00:35
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi


Met de maatregelen die de regering heeft getroffen, wordt de crisis niet alleen erger, maar deze maken het volk nog armer. "De regering treft alleen maatregelen om de staatskas te vullen, om haar verspillend en corruptief beleid te kunnen voortzetten ten koste van het volk," zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

De VHP-leider vindt dat deze maatregelen het zoveelste bewijs zijn van een slecht gecoördineerd beleid van de regering om de crisis te beheersen. Deze maatregelen zullen doorwerken naar alle sectoren toe en de prijzen van goederen, diensten en levensonderhoud zullen drastisch stijgen. Vele sectoren zullen hierdoor kapot gemaakt worden. "Voor velen zal deze verhoging onbetaalbaar worden. Je hebt een eigen Staatsolie, maar olie is onbetaalbaar voor het volk! We hebben al eerder gezegd dat de regering haar soevereiniteit over financieel management van het land al kwijt is. Het Internationaal Monetair Fonds dirigeert het beleid hier. En de regering voert het neerbuigend uit, zonder rekening te houden met de sociale gevolgen ervan voor de samenleving," voert Santokhi aan. Momenteel is er een IMF-missie hier.

"De regering had beloofd om de douanekoers voorlopig te handhaven voor de olie import, maar ook dit blijkt een valse belofte te zijn. De regering zou ook het loslaten van de douanekoers en andere maatregelen gefaseerd kunnen uitvoeren en met goed voorbereid sociaal vangnet moeten komen om de kwetsbaren en bepaalde sectoren te beschermen. Maar in plaats van dit te doen voert de regering een hap snap beleid uit," zegt Santokhi.

De politicus wijst er op dat de VHP al maanden naar het integrale crisisbeheersingsplan vraagt met een matrix aan maatregelen en tijdlijn voor de beheersing van de crisis met de juiste prioriteiten en volgorde van de uitvoering van de maatregelen. Dit zou aangestuurd worden door een crisisteam met een crisismanagement en organisatie. "Nu blijkt overduidelijk dat de regering de kennis en de capaciteit niet heeft om de crisis te beheersen. De regering is niet in staat om het land te besturen. Het volk zal een sterk signaal moeten geven en het gegeven politiek mandaat aan de regering terugvragen. De regering mist duidelijk haar politiek draagvlak in de samenleving. De vakbonden, het bedrijfsleven en oppositiepartijen moeten in overleg treden om strategieën te bespreken teneinde een halt te roepen aan het vernietigingsproces, dat ingezet is door deze regering, en dat onhoudbaar is voor de samenleving. De VHP zal dit bespreekbaar maken de komende dagen." De VHP houdt vrijdag een structuren bijeenkomst in het partijcentrum olifant om de crises in het land te bespreken.
Advertenties