Bryan Renten nieuwe voorzitter van de VSB
29 Apr 2016, 13:35
foto
Ferdinand Welzijn draagt de voorzittershamer van de VSB over aan Bryan Renten.


Bryan Renten is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Wilfred Baldew is de nieuwe ondervoorzitter. Ferdinand Welzijn was zichtbaar blij dat hij de hamer na drie jaar gisteravond over kon dragen aan zijn opvolger. Welzijn stak niet onder stoelen of banken dat hij veel meer ongemakken dan plezier heeft gehad aan het leidinggeven aan de VSB. Hij heeft vooral in de laatste periode sterke partijpolitieke tegenstellingen meegemaakt in de organisatie.

In het bestuur dat aanzit tot 2019 hebben verder zitting Sigmund Proeve (penningmeester), Jan van Charante en Rabin Soechit (leden. Renten dankte het bestuur onder leiding van Welzijn voor de significante resultaten die zijn neergezet ondanks alle moeilijke omstandigheden. Hij gaf aan dat het streven gericht zal blijven op duurzame ontwikkeling voor de samenleving, zoals beschreven in het Manifest dat in 2015 werd uitgegeven door de VSB in verband met haar 65-jarig bestaan.

In het beleidsplan 2016/2017 van de VSB zijn als belangrijkste doelstellingen opgenomen:
- Verdere professionalisering van de VSB
- Strategische communicatie en informatieverstrekking
- Duurzame ontwikkeling
- Verbetering van het ondernemingsklimaat en bevordering van ondernemerschap op een holistische wijze
- Promotie van de fundamenten van Decent Work
- Vergroten van Corporate Social Responsibility in het Surinaams bedrijfsleven.

Dit beleidsplan zal in uitvoering moeten worden genomen met als eerste uitdaging de beperkte uitvoeringscapaciteit van zowel het bureau als de bestuursleden en als tweede uitdaging de overheid die ertoe bewogen moet worden serieus om te gaan met de problemen waarmee ondernemers geconfronteerd raken. Het bestuur zal de ingezette 'coalitievorming' continueren en optrekken met gelijk denkende organisaties die passen binnen het tripartiet verband om de nodige veranderingen teweeg te brengen. De VSB ziet zich genoodzaakt haar coulante houding naar de overheid toe te laten varen en haar standpunten en visie duidelijk kenbaar te maken, zodat de overheid nu echt gaat luisteren naar de stem van de ondernemers.
Advertenties