Bouterse: Maatregelen voor verzachting algemene nood
17 Mar 2016, 13:57
foto
President Desi Bouterse tijdens de vandaag gehouden persconferentie. Hij wordt geflankeerd door raadsadviseur Winston Lackin (links) en Winston Wirht, waarnemend directeur Belastingen. (Foto: René Gompers)


Vanaf 1 mei 2016 zullen vakantiegeld en bonussen tot SRD 4.000 onbelast zijn. De koerscompensatie gaat van SRD 55 naar SRD 100. Kinderbijslag wordt met SRD 50 volledig onbelast tot een maximum van vier kinderen. De heffingstoelage gaat van SRD 50 per maand naar SRD 100. Deze belastingmaatregelen heeft raadsadviseur Winston Lackin opgesomd tijdens een persconferentie die president Desi Bouterse heeft belegd om de samenleving te informeren.

Terwijl de hervorming van het belastingstelsel en de belastingdienst voortduurt, heeft de regering “toch gemeend enkele maatregelen te treffen,” heeft president Bouterse de pers voorgehouden. Het pakket van basisgoederen wordt van 40 uitgebreid naar 60 en zal belastingvrij worden ingevoerd. Per 1 mei 2016 mogen de huurprijzen alleen worden uitgedrukt in SRD. De overheid komt met een huurcompensatie. Als huurders met hun huurcontract kunnen aantonen dat minimaal 25% van hun loon, gaat naar de huur, komt de huurder in aanmerking voor huurcompensatie. Deze sector wordt gereguleerd, zegt Lackin.

Via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zullen 7.000 pakketten gratis worden verstrekt aan degenen die het “absoluut het hardst nodig hebben”, stelt het staatshoofd. “We willen de mofina wans zoveel mogelijk tegemoet komen.” Daarnaast worden dagelijks 1.500 pakketten verkocht voor SRD 65. Een aantal maatregelen waaronder herschikking van de belastingschijven en leningen in US$ is nog in behandeling. Ook wordt gekeken naar hoe de douanekoers kan worden bevroren om consumenten te beschermen tegen prijsverhogingen na de valutaveilingen.

President Bouterse heeft herhaaldelijk gezegd dat “we gezamenlijk moeilijke tijden met elkaar moeten doorkomen.” Hij vindt dat onverlaten proberen misbruik te maken van de situatie om mensen op straat te krijgen. “Dat biedt geen soelaas. Wat soelaas biedt is gezamenlijk de economische malaise het hoofd te bieden.”
Bouterse zegt dat de maatregelen bedoeld zijn voor verzachting van de nood in het algemeen. “Daarom betrekken we Ravaksur erbij. Om het groter belang te kunnen masseren.” Het gaat om consumptieve en ondersteunende maatregelen die de regering heeft getroffen om de situatie het hoofd te bieden. “Dit wordt een heel moeilijk jaar.”
Advertenties