VSB uit ernstige bezorgdheid over situatie valutamarkt
19 Jan 2016, 11:02
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is zeer bezorgd over de situatie op de valutamarkt, waarbij vier koersen worden toegestaan. De Vereniging van Cambiohouders hebben verregaande bevoegdheid gekregen om de koers te helpen bepalen. De economie wordt verder ontwricht door het beleid van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën. De VSB stelt in een verklaring, ondertekend door voorzitter Ferdinand Welzijn dat dialoog een absolute noodzaak is om de economie weer op het goede pad te leiden.

De verklaring van VSB:
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wenst naar aanleiding van de situatie op de valutamarkt in Suriname aan te geven, dat het met zeer ernstige bezorgdheid de meest recente ontwikkelingen op dit vlak heeft waargenomen, in het bijzonder:
1. het beleid van de monetaire autoriteiten, te weten de minister van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, waarbij er vier koersen worden toegestaan, hetgeen de onvoorspelbaarheid en onoverzichtelijkheid voor ondernemers vergroot voor wat betreft economische bedrijvigheid;
2. het geven van vergaande monetaire bevoegdheden aan, inclusief het bepalen van de koers aan personen en instanties, die niet in de Bankwet genoemd zijn, met name de Vereniging van Cambiohouders;
3. het slechts werken met één bank, terwijl ondernemers het best gefaciliteerd kunnen worden bij hun eigen bank;
4. de verdere ontwrichting van de economie en toename van het gebrek aan
vertrouwen in de monetaire autoriteiten door dit beleid van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën;
5. de faciliteit voor slechts een gedeelte van de productie sector, waarbij totaal voorbij wordt gegaan aan andere belangrijke productie sectoren, zoals de
agrarische sector, de mijnbouw en de diensten sector, omdat het verouderde concept van importsubstitutie wordt gehanteerd.

De VSB is van mening, dat om de economie weer op het goede pad te leiden dialoog met alle relevante actoren een absolute noodzaak is en dat voorts de SociaalEconomische Raad herbenoemd dient te worden op de meest korte termijn
Advertenties