Geen gesprek met de heer Baboeram
12 Aug 2015, 20:46
foto


Naar aanleiding van verschillende verzoeken om informatie over geruchten dat de nabestaanden van de in december 1982 vermoorde 15 mannen een gesprek zouden hebben gehad met de heer Dew Baboeram, wensen de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de Stichting 8 december het volgende onder de aandacht van het publiek te brengen.

Wij hebben via de pers vernomen dat Dew Baboeram zijn hand uitsteekt om een gesprek met onze organisaties aan te gaan. Kort daarna zijn enkele leden van onze organisaties telefonisch door derden benaderd met de vraag of wij een gesprek zouden willen aangaan met Baboeram.

Na analyse van Baboeram’s betoog van 3 augustus 2015 op Starnieuws waarin zijn vermeende handreiking is verwoord, komen we tot de volgende conclusies:

1. dat het misleidend is dat Baboeram en de hoofdverdachte hebben getracht met hun openbare briefwisseling de indruk te wekken dat hun 'waarheidsvindings'-proces met hun briefwisseling is gestart, terwijl naar nu blijkt het sinds maanden is voorbereid door de directeur Nationale Veiligheid Melvin Linscheer en Baboeram.
2. Dat zijn vermeend onderzoek naar de waarheid op geen enkele wijze gericht is op het onderzoeken van mensenrechtenschendingen in Suriname. In zijn 13 pagina’s lange betoog worden de woorden “mensenrechten” of “mensenrechtenschending” niet één keer genoemd maar pleit hij er openlijk voor om de daders van al de mensenrechtenschendingen sinds 1980 te vrijwaren van strafvervolging;
3. Dat het reduceren van het leed van de nabestaanden van de op 8 december 1982 vermoorde mannen tot 3 % van het leed van de nabestaanden van alle 446 personen die sinds 1980 vermoord of gedood zijn, in verband met door de heer D.D. Bouterse toegepast militaire en politieke geweld, getuigt van een volkomen gebrek aan medemenselijk gevoel;
4. Dat het onverholen verwijt aan de nabestaanden van de op 8 december 1982 vermoorde mannen, dat zij niet zouden opkomen voor de nabestaanden van de overige 431 slachtoffers, uiterst immoreel is. Het is slechts bedoeld is om tweedracht te zaaien tussen de nabestaanden van de 8 december slachtoffers en alle andere nabestaanden van de beestachtige schendingen van mensenrechten in verband met door D.D. Bouterse toegepast militair en politiek geweld; overigens herdenkt de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede elk jaar op 10 december alle mensenrechtenschendingen en gevallenen in Suriname.
5. Dat het via de pers en telefoontjes van derden benaderen van onze organisaties getuigt van geen respect voor onze organisaties.
6. Dat de totstandkoming van het initiatief tot vermeende waarheidsvinding van Baboeram even ongeloofwaardig is als de 33-jarige leugens van de hoofdverdachte in de 8 december moorden, D.D. Bouterse;

Op grond van deze conclusies wensen onze organisaties geen gesprek met Dew Baboeram aan te gaan en hebben besloten:
a. Om geen medewerking te verlenen aan de poging van Baboeram om de waarheid over de schendingen van mensenrechten in verband met door D.D. Bouterse toegepast militaire en politieke geweld, te verdoezelen;
b. En roepen een ieder op om juist nu ferm te staan vóór de beginselen van democratie en rechtsstaat en onverkort te eisen dat de daders van alle schendingen van mensenrechten vervolgt en bestraft worden, tot zegen en voorspoed voor ons volk.

Paramaribo 12 augustus 2015

Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede Stichting 8 december 1982
Advertenties

Saturday 04 February
Friday 03 February
Thursday 02 February
Wednesday 01 February