VHP heeft waslijst aan issues gedropt bij NDP
18 Jun 2015, 00:01
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi staat journalisten te woord na het gesprek met de NDP-top. (Foto: Raoul Lith)


In de twee informatieve gesprekken die de VHP-afvaardiging en de NDP-top met elkaar gevoerd hebben, is een goede verstandhouding bereikt met elkaar. Over belangrijke onderwerpen die aangepakt dienen te worden in de komende periode, is diepgaand van gedachten gewisseld met elkaar. Daarnaast heeft VHP-voorzitter Chan Santokhi ook de aandacht gevraagd voor VHP'ers die om hun politieke kleur onrechtvaardig worden behandeld door de overheid. De voorzitter van de NDP, president Desi Bouterse, stelde dat zaken structureel aangepakt zullen worden. Hij deelde mee dat het geen beleid van de NDP is om rancuneus op te treden.

Tijdens de ontmoetingen is over verschillende issues van gedachten gewisseld. Het gaat om:
1. Rechtvaardig kiesstelsel
- Wijziging van grondwet en de kieswet
Benadrukt is dat er consultatie met politieke en maatschappelijke organisaties moet plaatsvinden.
2. Institutionele en structurele maatregelen ter garantie van goed bestuur:
- Voorkoming en aanpak van corruptie (o.a. Anti-Corruptiewet)
- Verhoging van de transparantie van bestuur
- Wet op openbaarheid van bestuur
- Wet op openbare aanbesteding en gunning
- Wet ombudsman
- Aanpassing van wet op ministeriële verantwoordelijkheid
- Instelling van een Constitutioneel Hof waarvan de voordracht in overleg
met de rechterlijke macht moet geschieden.
3. Vergroting van veiligheid en het veiligheidsgevoel
- Rechtshandhaving door de nationale veiligheidsplan in uitvoering brengen
- Institutionele versterking van de veiligheid instituten
4. Behoud koopkracht/waarde SRD/versterking van de economie
- Garanderen van een wisselkoers op maximaal SRD 3.35 voor de USD
- Opvoeren van de importdekking naar minimaal 3 maanden
5. Modernisering en prestatie gerichte overheid, o.a. door:
- Effectieve ontwikkeling van het Surinaams kader
- Wet voor aantrekken van overheidspersoneel door een onafhankelijk
orgaan.
- Terugdraaien van discriminatoire ontheffingen, ontslagen en
overplaatsingen van ambtenaren en personen werkzaam bij parastatale
bedrijven en organisaties.
5. Versterking rechtsstaat
- Versterking van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
- Garantie van de naleving van wet en recht
6. Verbetering van sociaal beleid
- Reparatie van de sociale wetten samen met relevante stakeholders
- Structurele maatregelen voor de armoede aanpak op basis van overleg met
alle ontwikkelingspartners waaronder de Sociaal Economische Raad.
7. Gestructureerde dialoog
- Op basis van overleg met alle ontwikkelingspartners (breed draagvlak)
- Structureel overleg tussen de regering en DNA en de oppositie over het
beleid en wetsproducten.
- Identificeren van prioriteitswetten voor behandeling in DNA door de
regering samen met de oppositie.

De VHP werd naast Santokhi ook vertegenwoordigd door de hoofdbestuursleden Mahinder Rathipal en Riad Nurmohamed. Het team van de NDP dat de besprekingen leidt, bestaat verder uit: Jules Wijdenbosch, Errol Alibux, Winston Lackin, André Misiekaba en Faizal Abdoelghafoer. Beide partijen zijn tevreden over de besprekingen die gevoerd zijn. De VHP zal zich constructief opstellen. Dit houdt ook in dat meegewerkt wordt om de president en vicepresident in De Nationale Assemblee te kiezen.
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March