Column: Ode aan Mr. Marjory Sanches
06 Oct 2010, 04:30
foto


Drie jaar lang heeft Marjory Sanches haar klasse als woordvoerder van het 8 december strafproces bewezen. Zij stond boven partijen en heeft op een kundige wijze zich gekweten van haar taak. Deskundig in haar werk, kon ze via journalisten, de samenleving vertellen wat er zich afspeelde achter de zwaar bewaakte, gesloten deuren van de krijgsraad op Boxel.

In begrijpelijke taal, legde zij uit wat urenlang gaande was in de zittingszaal: in de burger en de militaire kamer. Ook mensen die er elke keer weer bij waren, begrepen dan wat er zich heeft afgespeeld had onder hun ogen. Excepties, incidenten, medebrengen van een getuige, waarom de verdachte niet verplicht is te verschijnen maar een getuige wel en waarom de krijgsraad moet schorsen voor beraadslagingen. Allemaal zaken die voor mensen die geen rechtsgeleerden zijn, moeilijk te volgen.

Marjory Sanches bleef keurig in haar rol. Zij wist precies waar ze zich aan moest houden als woordvoerder van het 8 december strafproces. Zij liet zich, ondanks soms listige vragen van journalisten, niet meeslepen en vervulde haar rol uitstekend en professioneel. Een kwaliteit die zeldzaam is. De auditeur-militair en de rechters treden op in de zittingszaal, maar komen nooit voor de microfoon om uit te leggen wat tijdens het proces gebeurt. Dat is trouwens ook niet hun taak. De deskundige woordvoerder legde in begrijpelijke taal uit wat zich heeft afgespeeld tussen verdachte, advocaat, auditeur militair en de krijgsraad, gevormd door drie rechters. In een rechtstaat heel belangrijk om de juiste informatie te verstrekken aan het volk.

Een persoon die door iedereen uiterst gewaardeerd wordt om haar professionele opstelling, wordt de dupe van een scenario dat sinds de verkiezingsuitslag in mei bekend was. In Boxel kregen journalisten die er regelmatig vertoeven, te horen dat de beveiliging van de rechters ingetrokken zou worden. Het kost het land te veel geld om rechters te beveiligen. Er werd geroepen: tegen wie moeten ze worden beschermd? Tegen de hoofdverdachte, die de president van het land zou worden? Tegen andere verdachten die een prominente positie zouden krijgen in het machtscentrum.

Minister Martin Misiedjan voert als een marionet in een c-film een scenario uit dat allang is bedacht. Als jurist weet hij het in een goed kader te gieten. “Er is een scheiding der machten. De rechterlijke macht moet een eigen woordvoerder benoemen. De rekening zal wel worden vergoed door de regering. Dan gelden hier geen bezuinigingen meer. Een moeilijke opgave om een nieuwe woordvoerder te benoemen in een proces dat al bijna drie jaar gaande is.

Maar het gaat helemaal niet om Marjory Sanches. De samenleving is de dupe van dat voortaan een deskundige en technisch uitleg ontbreekt van wat zich op de zitting afspeelt. De krijgsraad had met het ministerie van Justitie en Politie goed afgestemd over de voorwaarden om het proces te kunnen opstarten. Nu wordt de beveiliging onttrokken aan de rechterlijke macht. De Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst moet eigen mensen opleiden voor deze functie. En dat zal nog even duren. Het zal aan de rechterlijke macht liggen of de toegeworpen handschoen van de regering, opgepakt zal worden. De rechterlijke macht is als eerste geconfronteerd met de functionering van de rechtsstaat. De maskers beginnen te vallen…

Nita Ramcharan