St. Vincentius wil babysterfte terugdringen met Perisur poli
06 May 2015, 00:01
foto


Met de Perisur poli kan St. Vincentius Ziekenhuis een steentje bijdragen aan het terugdringen van de vrij hoge babysterfte in Suriname. Dit zegt algemeen directeur Manodj Hindori aan Starnieuws, na de opening van de Perisur poli dinsdag 5 mei, op de Dag der Verloskunde. De Perisur poli is opgezet om de verloskundigen van het ziekenhuis in staat te stellen om zwangere vrouwen beter te begeleiden tijdens hun zwangerschap en om aanstaande moeders van de nodige adviezen te voorzien.

"Met het zicht op het einde van de Millenium Development Goals moeten wij ons als natie nog harder inzetten om de moeder- en kindsterfte in ons land aan te pakken. Binnen de regio functioneert ons zorgstelsel op een behoorlijk hoog niveau, wij mogen dan ook geen genoegen nemen met hogere babysterftecijfers. Daarom spant het St. Vincentius Ziekenhuis zich extra in om onnodige babysterfte in Suriname te helpen voorkomen", stelt Hindori.

De Perisur poli maakt onderdeel uit van het Perisur project, welke het St. Vincentius Ziekenhuis, samen met het Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal, sinds oktober 2014 uitvoert. Dit project wordt gefinancierd door de Twinningsfaciliteit Suriname -Nederland en wordt ondersteund door de Nederlandse organisaties TNO Gezond Leven, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Kennis toepassen
Artsen en verloskundigen van de drie deelnemende ziekenhuizen zijn in maart getraind door deskundigen van de Nederlandse organisaties. Het St. Vincentius Ziekenhuis is gereed om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Vanuit de Perisur poli zullen preconceptie spreekuren en groepszwangerschapsconsulten worden aangeboden aan de gemeenschap. De preconceptie spreekuren zijn op woensdagmiddag en zaterdagochtend, de groepszwangerschapsconsulten vinden plaats op dinsdagochtend en donderdagmiddag.

Tijdens het preconceptiespreekuur wordt er voorlichting gegeven aan aanstaande moeders over een juiste voorbereiding op hun zwangerschap. Hierbij wordt vooral een gezonde leefstijl gepropageerd. Ook worden eventuele risico’s vóór en tijdens de zwangerschap besproken, zoals overgewicht, diabetes, gebruik van medicatie en alcohol- en tabaksgebruik.

Bij de groepszwangerschapsconsulten worden ongeveer 10 tot 12 zwangere vrouwen gezamenlijk in een groep begeleid door verloskundigen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zwangerschapscontrole in groepsverband betere resultaten geeft dan aparte één-op-één controles van de zwangeren. Groepszwangerschapszorg in de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft geresulteerd in een flinke afname van vroeggeboorten. Het is te verwachten dat dit model ook in Suriname tot betere geboorte-uitkomsten zal leiden.
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July