Training voor verbetering zorg zwangerschap en geboorte
22 Mar 2015, 11:00
foto
Moeder en vader met pasgeboren baby in het water.


Het Perisur project (Perinatale Interventies Suriname) organiseert in de periode 23-27 maart 2015 de trainingen preconceptiezorg en groepszwangerschapszorg. Het doel van deze trainingen is om de babysterfte in Suriname te helpen terugdringen. Het Perisur project - een initiatief van het Sint Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven in Leiden - wordt gefinancierd door de Twinningfaciliteit Suriname Nederland en heeft drie Surinaamse en drie Nederlandse twinningpartners. Naast het St. Vincentius Ziekenhuis zijn ook het Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal betrokken bij de uitvoering van het Perisur project.

Aanpak hoge babysterfte
In Suriname overlijden jaarlijks 4% van de baby’s in de periode rondom zwangerschap en geboorte. Dat wil zeggen op elke 25 baby’s overlijdt er één. Vroeggeboorte, groeivertraging in de baarmoeder en ernstige aangeboren afwijkingen zijn de belangrijkste factoren die hieraan bijdragen. Projectleider Ashna Hindori-Mohangoo: “De oorsprong van deze factoren hangt veelal samen met factoren die heel vroeg in de zwangerschap of zelfs in de periode vóór de zwangerschap beïnvloed kunnen worden. Ook adequate begeleiding tijdens de zwangerschap en het tijdig herkennen van risico’s vergroten de kans op gunstige geboorte-uitkomsten. Preventieve interventies vóór en tijdens de zwangerschap kunnen hierdoor bijdragen aan de aanpak van de hoge babysterfte.”

Betere uitkomsten te verwachten
De training preconceptiezorg richt zich op het geven van voorlichting en advisering aan aanstaande moeders, dus voordat de conceptie plaatsvindt. Ook worden eventuele risico’s voor de baby besproken, zoals het gebruik van medicatie vóór en tijdens de zwangerschap en de schadelijke gevolgen van rook en kwik. Een zwangerschap wordt dus optimaal gepland, hetgeen leidt tot betere geboorte-uitkomsten. Bij de training groepszwangerschapszorg worden verloskundigen getraind om meerdere zwangere vrouwen gezamenlijk in een groep te begeleiden. Uit onderzoek in de Verenigde Staten en Nederland is namelijk gebleken dat zwangerschapscontrole in groepsverband betere geboorte-uitkomsten geeft dan één-op-één controles. In de Verenigde Staten leidde groepszwangerschapszorg tot een flinke afname van vroeggeboorte. Het is te verwachten dat dit model ook in Suriname tot betere geboorte-uitkomsten zal leiden.

Training en implementatie
Gedurende de trainingsperiode worden 46 Surinaamse zorgverleners getraind door drie Nederlandse trainers. De training wordt afgesloten met een stakeholdersworkshop op zaterdag 28 maart. Na de trainingen zullen het preconceptiespreekuur en de zwangerschapscontroles in groepsverband worden geïmplementeerd in de drie deelnemende ziekenhuizen.
De voorzitter van de Perisur Stuurgroep, algemeen directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis, is verheugd dat de trainingen eindelijk van start gaan. Hij vindt dat er al lang wordt gesproken over het terugdringen van de relatief hoge babysterfte in Suriname en is blij dat er nu een concrete aanvang wordt gemaakt met de implementatie van de aanbevelingen van het Perisur project. Hij weet zeker dat de deelnemende ziekenhuizen zich tot het uiterste zullen inspannen om de babysterftecijfers omlaag te krijgen.

De leden van de Perisur stuurgroep zijn:
Ir. Manodj Hindori, algemeen directeur SVZ, voorzitter Perisur Stuurgroep
Drs. Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur LH
Drs. Julian Pengel, medisch directeur DH
Drs. Elizabeth Sheombar, huisarts DH, themacoördinator preconceptiezorg
Astrid Joeroeja, verloskundige SVZ, themacoördinator groepszwangerschapszorg
Drs. Malthy Jaharia-Sietaram, gynaecoloog DH, themacoördinator perinatale audit
Dr. Ashna Hindori-Mohangoo, projectleider Perisur
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May