KPS boekt succes; bezorgd over vuurwapengeweld
30 Dec 2014, 01:00
foto
Vuurwapengeweld neemt toe. (Bron: KPS)


2014 is voor het Korps Politie Suriname (KPS) een zeer bewogen jaar geweest. De politie heeft vaak zware kritieken gehad, maar heeft ook vele opvallende successen gekend. Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie heeft maandag op de jaarafsluiting van KPS een beeld gegeven over het verloop van het bijna afgelopen jaar.

Samengevat komt het erop neer dat er dit jaar minder verkeersdoden gevallen zijn. Het registreren van de criminaliteit is met tien procent toegenomen. Er is een stijgende trend te bespeuren in de categorie huiselijk geweld, seksuele delicten en levensberovingen. Inbraken, berovingen, diefstal met geweld tonen dalende tot stabiele cijfers. Echter is het gebruik van vuurwapens om diefstallen te plegen, toegenomen. Dit is een groot zorgpunt, deelt Tjin Liep Shie mee. Het korps heeft harde maatregelen getroffen en heeft succesvol tal van illegale wapens, voornamelijk uit Frans-Guyana, in beslag genomen. De eigenaren zitten ook achter de tralies.

De korpschef somt enkele opvallende successen op. De politie heeft dit jaar een ‘cold case’ uit 2006 opgelost. Daarnaast heeft het korps de eerste zaak gehad waarbij met DNA technologie een moord is opgelost. Het ging hier om een onthoofding. Ook is het gelukt om dit jaar enkele verdachten die jaren uit de handen van de politie bleven, eindelijk te grijpen en in te sluiten. In juli is door kordaat optreden voorkomen dat de Bikers-unit in brand werd gestoken. Tjin Liep Shie merkt op dat met het gebruik van moderne technologieën heel wat zaken opgelost worden. Technologie gaat een grotere en uitgebreidere rol spelen in 2015, kondigde hij aan.

Het KPS is gegroeid in 2014, in ledental, materiaal, materieel, kennis en kunde.
Echter zijn er ook een aantal politieambtenaren oneervol uit de dienst getreden. In een geval is een politieagente slachtoffer geworden van moord, een zaak die het KPS sterk heeft geraakt. Over de negatieve belichting steekt het korps de hand in eigen boezem. Plichtverzuim en de integriteitsproblemen steken heel vaak de kop op. In 2014 is al begonnen met het corrigeren van de misstanden intern en dat wordt volgend jaar met meer diepgang voortgezet.
De kritiek op het korps komt veelal door het eigen falen, merkt Tjin Liep Shie op. Hij roept de leden op om elkaar te blijven te corrigeren. “Dat u gewoon de andere kant opkijkt terwijl uw collega in de fout gaat, is voorbij. U bent verplicht te melden. Als de collega in de problemen komt, zit je ook in de problemen. Laten we een cultuur bevorderen waarbij we elkaar honderd procent ondersteunen in de goede zaken en eerlijke dingen. Als het gaat om negatieve zaken, radicaal ermee kappen en doorgeven aan de leiding.”

René Gompers
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October