Nog geen overeenstemming EBS en bedrijfsleven
21 Dec 2014, 13:03
foto


Het bedrijfsleven en de Energie Bedrijven Suriname (EBS) hebben nog geen overeenstemming bereikt over de aanpassing van de energietarieven per 1 januari 2015. Dit deelt het platform van de samenwerkende bedrijfslevensorganisaties, vertegenwoordigd in het Suriname Business Forum (SBF), vandaag mee in een verklaring.

De Algemene Aannemers Vereniging (AAV), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) stellen dat er consensus is bereikt binnen het bedrijfsleven over aanpassing van de tarieven in fasen. "Met name is het bedrijfsleven van oordeel dat de aanpassing geleidelijk aan voor alle afnemers, met min of meer dezelfde percentages dient te geschieden", zeggen de organisaties.

"Het bedrijfsleven streeft er naar om een beter draagvlak te hebben, terwijl de EBS andere inzichten heeft, waardoor partijen nog geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. De organisaties staan daarom niet in voor de sociaal-maatschappelijke consequenties van de door de EBS voorgenomen tariefaanpassing", stellen de AAV, ASFA, KKF en VSB in de verklaring.
Advertenties