VSB-voorstellen gedragscode bij import goederen
15 Sep 2013, 11:00
foto


De SGS pre-shipment inspectie is sinds 26 juli opgeschort door president Desi Bouterse, maar er is nog steeds geen duidelijkheid over wat er moet gebeuren. Besloten werd dat een overlegorgaan van de overheid en de bedrijfsleven organisaties zou komen. Starnieuws verneemt dat er tot nu toe geen gezamenlijke concrete voorstellen zijn overeengekomen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft diverse voorstellen gedaan.


Voor de versterking, integriteit en verbetering van de gedragscode bij
de inklaring van importgoederen moeten er garanties zijn dat de invoerrechten op importen correct worden opgelegd en betaald. De VSB vindt lidmaatschap van de World Customs Organization van belang. Daarnaast moeten externe douane experts worden aangetrokken voor de waardetafel. Een raad van beroep is ook een van de voorstellen van de VSB.

Bij het indienen van het 'enig document' moeten volgens het voorstel van de bedrijfsleven organisatie diverse stukken worden overgelegd.
1. factuur met duidelijke omschrijving van het product met eventuele code van het artikel.
2. factuur moet in het Engels of Nederlands opgesteld zijn.
3. Bill of lading met duidelijk omschrijving van de producten in de container of behorende tot de lading.
4. Het export document van de leverancier.
De vracht maatschappijen: hetzelfde geldt ook voor cargo die per vliegtuigen wordt verscheept.
De leveranciers moeten de inhoud specificeren en de vracht maatschappijen moeten het vermelden op de Bill of Lading.

Duidelijke regels voor eenieder
De VSB vindt dat bij de waardetafel een systeem gecreëerd moet worden waar het manifest afgeboekt kan worden of gesynchroniseerd wordt met de betaalde invoerrechten voor de containers. Voor extra controle zouden de vrachtmaatschappijen achteraf een lijst met afgegeven containers aan de douane of een speciale eenheid moeten aanleveren. De douane of de speciale eenheid kan dan alsnog controleren of er invoerrechten betaald zijn voor deze afgegeven containers of lading. Voor de Johan Adolf Pengel luchthaven, Nieuwe Haven en mogelijke andere afgifte plaatsen van vracht/goederen.

De kleine pakketten die via internet worden gekocht, zullen altijd voorzien moeten zijn van een factuur. Pakketten met een waarde van US$ 500 of een nader vast te stellen bedrag, worden vrijgesteld van het betalen van invoerrechten. Alles boven het vrijgesteld bedrag wordt belast zonder enig document.
Alle anderen goederen die via leveranciers en als handelsgoederen worden beschouwd moeten volgens de regels ingeklaard worden.
Evenals commerciële goederen die via normale passagiers vluchten worden meegenomen.
Elke passagier verplichten om een formulier in the vullen en aan te geven de waarde van de goederen die op de vlucht worden meegenomen. Ook voor de banken heeft de VSB voorstellen gedaan. De gezamenlijke voorstellen van de VSB, ASFA, KKF, AKMOS en AAV die vertegenwoordigd zijn in het Suriname Business Forum moeten nog worden gefinaliseerd.
Advertenties