Kanhai: Bouterse heeft het druk met kabinetsformatie
23 Jun 2010, 10:55
foto


De zitting van de burgerkamer in Boxel, waar hoofdverdachte Desi Bouterse terecht staat, duurde vandaag een half uur. Zoals gebruikelijk was iedereen benieuwd naar welke reden raadsman Irwin Kanhai zou aanvoeren voor de afwezigheid van Bouterse. "Waarom is uw cliënt niet aanwezig?", vroeg de president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor. "Hij heeft het druk met kabinets formatie", antwoordde Kanhai.

Vandaag waren er geen getuigen tegen Bouterse en hij was de enige verdachte in de burgerkamer. Kanhai moest mondeling toelichten waarom hij 26 getuigen wil horen. Hij voerde rechter-commissaris Albert Ramnewash van de lijst omdat het niet gebruikelijk is een rechter als getuige te horen. Hij persisteerde dat procureur-generaal Soebhas Punwasi als getuige moet verschijnen op de zitting van de krijgsraad. "Waarom is hij minister van Justitie en Politie geworden in 1985, nota bene op voordracht van de hoofdverdachte?", dat wil ik hem vragen. "U hebt ook anderen gevraagd waarom ze minister zijn geworden of ambassadeur", aldus Kanhai.

De raadsman voerde aan dat van de ruim 40 getuigen die het Openbaar Ministerie opgebracht heeft, zeker de helft niet aanwezig was op de plaats delict. Hij vond het relevant om Punwasi te horen. Ook ex-districts commissaris Rudi Vyent en een deurwaarder wil Kanhai horen. Volgens documenten zou de deurwaarder op drie plaatsen tegelijk zijn. Ex-procureur generaal R. Reeder wil Kanhai ook horen omdat politie-inspecteur Herman Doorson heeft verklaard dat er een onderzoek is verricht naar 8 december 1982. Reeder heeft dit ontkend.

Waarnemend auditeur-militair Roy Elgin vindt het nutteloos en overbodig dat Punwasi, de ex-dc, de deurwaarder en de ex-pg als getuigen worden gehoord. Hun getuigenis is volgens Elgin niet relevant voor de waarheidsvinding. Hij vindt het niet overbodig dat deze personen worden opgebracht. Ook vier Nederlandse getuigen: toenmalige militair-attaché Hans Valk en zijn opvolger Koenders, ex-ambassadeur Veghelin van Claerbergen zijn door Kanhai op de lijst geplaatst.

De Krijgsraad heeft Kanhai en Elgin aangehoord en zal een besluit nemen. Dit besluit wordt op de zitting van 23 juli bekend gemaakt. De zitting iets voor half elf verdaagd tot 23 juli.
Om 13.00 vandaag houdt de militaire kamer zitting. Dan verschijnen voor de Krijsgraad: Roy Esajas, Errol Alibux, Stephanus Dendoe, Iwan Krolis, Iwan Dijksteel en Benny Brondenstein. Er zijn totaal acht getuigen opgebracht.
Advertenties