Marcel Meyer erelid VSB
31 Jan 2013, 17:00
foto
Marcel Meyer


Marcel Meyer is erelid van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Hij was sinds 1981 tot en met 2010 ononderbroken bestuurslid van de vereniging. “Zijn verdiensten voor de VSB waren en zijn nog steeds talrijk en waardevol,” schrijft de vereniging in een persbericht.

Meyer kreeg het erelidmaatschap tijdens de algemene ledenvergadering van 28 januari op grond van zijn bewezen diensten. Hij begon in 1981 als plaatsvervangend bestuurslid van de groep Zakelijke dienstverlening. Op 30 april 1992 werd Meyer gekozen tot voorzitter van de vereniging. De functie heeft hij tot december 2010 vervuld.

Hij heeft zich actief ingezet op nationaal niveau voor de economische ontwikkeling, arbeidsverhoudingen en maatschappelijke issies, zegt de VSB. “Zijn overmoeibare inzet en motivatie voor diverse organen, organisaties en instellingen is van waardevolle betekenis geweest.” Meyer heeft zijn bijdrage geleverd aan onder andere het Zakenkabinet, het Topberaad, het Structureel Aanpassingsprogramma, de Raamovereenkomst Suriname-Nederland, het Gestructureerd Overleg, de Sociaal-Economische Raad en de Public-Private Partnerschip.

Ook regionaal en internationaal heeft Meyer meegewerkt aan de ontwikkeling en integratie op het economisch en maatschappelijk vlak. Binnen de Economic Partnership Agreement (EPA), de International Labour Organization en andere Caribische organisaties is Meyer geen onbekende.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January