Bedrijfsleven wil meer tijd voor bespreken minimumloon
09 Jan 2013, 05:00
foto


Het bedrijfsleven wil meer tijd om de hoogte van een minimumloon te kunnen vaststellen. Het Tripartiet Overlegorgaan, waarin zitting hebben de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven, voert nu een serie gesprekken om te komen tot een sociaal zekerheidsstelsel. Het minimumloon is daar deel van.

De voorzitters Robby Berenstein (C-47) en Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zeggen aan Starnieuws dat de vakbeweging ‘ready’ is om nu eindelijk een definitief besluit te nemen over het minimumloon.“We zijn intussen al langer dan tien jaar bezig met voorbereidingen, gesprekken en informatieverstrekking”, merkt Berenstein op.

Draagvlak
Op de laatste vergadering van het Tripartiet Overleg maandag, hebben partijen nogmaals hun standpunten kenbaar gemaakt. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa). De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) neemt niet deel aan dit overleg.

Henk Naarendorp, voorzitter van de KKF, zegt dat het bedrijfsleven niet huiverig is of tegen de invoering van een minimumloon. “Wij willen absoluut meewerken aan een sociaal zekerheidsstelsel, met daarin een minimumloon, maar we moeten de zaak binnen het bedrijfsleven eerst goed doorpraten. Er moet een goede informatieverstrekking zijn over lonen en er moet ook draagvlak zijn”, zegt Naarendorp.

Onvoldoende informatie
Naarendorp stelt dat er nog te weinig informatie bekend is over de ontwikkeling van lonen. Daarnaast vindt het bedrijfsleven dat een minimumloon niet in alle sectoren gelijk is. “Een minimumloon bij de overheid ziet er anders uit dan bij een Chinese winkel of in de productiesector. Wanneer bij de overheid beslist wordt dat 10 procent loonsverhoging wordt gegeven, kan dat niet zo makkelijk bij het bedrijfsleven, omdat die 10 procent reëel verdiend moet worden in de productie”, legt Naarendorp uit. Volgens hem zullen de sociale partners er wel uit komen, alleen heeft het bedrijfsleven wat tijd nodig, ook omdat in het verleden niet alle bedrijvengroepen bij deze discussie betrokken zijn geweest.

Hooghart en Berenstein zeggen te kiezen voor het door de overheid gedane optie van SRD 5 voor een 8 uren werkdag, dus een bedrag van SRD 1062,50 als minimumloon. Volgens Hooghart is er bij de werkgeversorganisatie een vrees dat sommige bedrijven niet in staat zullen zijn het beoogde minimumloon uit te kunnen betalen en over de kop zullen gaan. “Maar de werkende klasse moet het geld verdienen en produceren, moet het met veel minder of helemaal geen luxe doen”, betoogt de vakbondsleider. Berenstein zegt dat er al intussen al een periode van langer dan 10 jaar is voorbij gegaan en het nu wel tijd is dat partijen tot een vaststelling van het loon komen. Dit zal volgens de vertegenwoordiger van de vakbeweging dit jaar sowieso een feit moeten zijn.
Advertenties