30ste herdenking decembermoorden in Fort Zeelandia
08 Dec 2012, 01:00
foto
De 8 december slachtoffers.


De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) en de Stichting 8 December 1982 houden vanavond in Fort Zeelandia een gezamenlijke herdenking van de moord op vijftien critici van het toenmalige militaire bewind. Zij werden dertig jaar geleden vermoord in het Fort Zeelandia.

Beide organisaties benadrukken de enorme domper die ontstaan is door de aanname van de amnestiewet in De Nationale Assemblee. Op basis hiervan is het 8 decemberstrafproces sinds 11 mei dit jaar geschorst. Dit gebeurde in een fase waar de auditeur militair met de strafeis zou komen. Op woensdag 12 december zal de Krijgsraad een zitting houden waarbij auditeur militair Roy Elgin in de gelegenheid wordt gesteld om de stand van zaken door te geven over de rechtsvraag die gesteld is. De Krijgsraad wees in het vonnis op dat er ingegrepen is in een proces dat aanhangig is bij de rechter. Dit is verboden volgens artikel 131 lid 3 van de grondwet. Dit artikel kan alleen getoetst worden door het Constitutioneel Hof, dat nog niet is ingesteld. De zitting heeft slechts te maken met de procedurele gang van zaken en is geen hervatting van het strafproces.

Stil staan bij situatie
Tijdens de herdenking zal stil gestaan worden bij de situatie na dertig jaar. Bij de vorige herdenking was er hoop bij de nabestaanden, dat er een einde in zicht was van de 'lange nacht'. De voorzitter van de OGV, Betty Goede, verzucht dat het moeilijk zal zijn om de familieleden van de slachtoffers te troosten. Een andere slag is het heengaan van de jurist Freddy Kruisland, die jarenlang de organisatie Pro Deo met raad en daad heeft bijgestaan.

Naast de troostende woorden van de geestelijken, zal ook een woordvoerder van de nabestaanden het woord voeren. De Stichting 8 December houdt een bloemenhulde bij het nationaal monument Bastion Veere. Voorzitter Sunil Oemrawsingh zegt dat dit ter herinnering is aan de vijftien voorvechters van herstel van de democratie in Suriname.

Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname houdt vanavond ook zijn traditionele jaarlijkse bijeenkomst in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam. Deze herdenking begint met het leggen van bloemen bij de herdenkingsplaquette die sinds 1992 in de zijmuur van de kerk is aangebracht. Daarna wordt in de kerk gesproken door nabestaanden, politici en andere betrokkenen. Voorafgaand aan de herdenking in de kerk is er een stille fakkelwake voor het consulaat-generaal van Suriname.
Advertenties