Geen veranderd beleid bij Suriname Business Forum
12 Sep 2012, 08:00
foto
Ferdinand Welzijn, nu ook voorzitter van Suriname Business Forum.


Het gaat steeds beter met het Suriname Business Forum (SBF) en is er geen reden om van beleidsinzichten te veranderen. Dit zal ook niet gebeuren onder leiding van Ferdinand Welzijn die de vorige week is gekozen tot de nieuwe voorzitter voor de komende twaalf maanden.

In feite is de verkiezing een roulatie waarbij alle bedrijfstakken na een jaar de beurt krijgen leiding te geven aan het SBF. Voor Welzijn is het de eerste keer als persoon, maar de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), waar hij voorzitter van is, mag nu voor de tweede keer het forum leiden. Welzijn heeft de hamer overgenomen van Henk Naarendorp die voorzitter is van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Landbouw en toerisme
Welzijn zegt aan Starnieuws dat al sinds 2006 er een positieve trend te merken is bij het SBF. Voor nu is er een strategisch plan voor de komende vijf jaar. “Dat gaan wij blijven volgen en verder uitbouwen. Gezamenlijk hebben we dat ook al afgesproken”, licht Ferdinand toe. Persoonlijk zeg ik dat we niet te veel hoeven te doen, maar wel het nodige moeten aanpakken dat effect heeft”, zegt de nieuwe SBF-voorzitter.

Het SBF zal zich de komende periode sterk concentreren op de agrarische sector en het toerisme. Ferdinand zegt dat daarover concrete plannen op tafel liggen, waarover hij nu niet in details kan treden. Het is wel de bedoeling dat het SBF deze plannen goed kanaliseert naar de gemeenschap. “Maar daar gaan we intern eerst goed ons huiswerk over maken”, belooft Welzijn. Volgens hem gaat het om plannen die direct uitgevoerd kunnen worden.

Versterking capaciteit
Belangrijk voor het SBF is dat er constant gewerkt wordt aan capaciteitsversterking van de verschillende bedrijventakken en daarmee het forum in het algemeen. Daarvoor kunnen we gebruik maken van het Suriname Business Center (SBC) dat een werkarm is van het Forum. Welzijn merkt op dat ook aandacht besteed zal worden aan clustervorming binnen de bedrijfstakken. Volgens hem is dat een belangrijk aspect dat zinvol is binnen het bedrijfsleven.
Een simpel maar belangrijk en effectief voorbeeld dat gaat spelen in de toerisme- en agrarische sector, is bijvoorbeeld transport. “Wanneer de bedrijven producten kopen of importeren zou het handig zijn als er samen wordt gewerkt. Vooral naar het binnenland zou het handig zijn als er een centrale administratie, een transportdienst en meer van dat logistieke zaken aanwezig zijn. Het bespaart zowel direct als op lang termijn enorm veel. Elk bedrijf zal dat ervaren terwijl het toerisme product dan daardoor goedkoper kan”, meent Welzijn.

De nieuwe voorzitter zegt dat het SBF de laatste twee tot drie jaar zeer tevreden is over enkele resultaten die zijn geboekt, waar jarenlang over is gesproken. Hij noemt onder andere de rompslomp voor het opzetten van een bedrijf, dat is nu in plaats van jaren teruggebracht is naar een tijdbestek van twee weken. Ook het vergunningenstelsel is vereenvoudigd. “We hoeven niet na te laten om te zeggen dat de overheidsinstanties die te maken hebben met het SBF, hun werk goed hebben gedaan”, stelt Welzijn. Hij merkt op dat de overheid de faciliterende taak goed vervuld.
Advertenties