Advocaat Brandon: Reden staking BvL onrechtmatig
09 Oct, 00:43
foto
Advocaat Kathleen Brandon. Zij heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bijgestaan. (Foto: René Gompers)


De Bond van Leraren (BvL) heeft het kort geding aanhangig gemaakt door de Staat verloren. De leraren moeten, na een week staken, vandaag normaal naar school. Rechter Clayton Wallerlei vindt dat de overheid geen cao-bepaling of een andere overeenkomst heeft overtreden. Hierdoor zijn de acties van BvL ongegrond, stelt de rechter. Hij is ook meegegaan met de stelling van de advocaat van de Staat, Kathleen Brandon dat een onderdirecteur niet automatisch hoeft door te stromen naar het directeurschap. De rechter heeft in zijn onderbouwing ook gesteld dat de bevoegdheid van het aanstellen van een directeur alleen bij de minister is.

De BvL gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter. Brandon benadrukt dat het vonnis bij voorraad uitvoerbaar is. “Dat betekent dat ook al zouden ze in hoger beroep gaan, het vonnis uitgevoerd moet worden,” licht ze toe. Brandon heeft aan het eind van de zitting aan enkele journalisten uitgelegd op grond waarvan de rechter zijn uitspraak geeft gedaan.

“De BvL is van mening dat hij eigenlijk moet kunnen meebeslissen in de benoeming van de directeuren van die scholen,” merkt Brandon op. “Zij zijn van mening dat een onderdirecteur automatisch moet kunnen doorstromen naar boven, naar de hogere functie van directeur. Wij stellen dat dat niet kan. In het kader van kwaliteitsverbetering past dat model niet. Je wil transparantie. Je wil dat mensen die naar die functie reflecteren vooraf moeten weten waaraan ze moeten voldoen, dus een profielbeschrijving etcetera. En dat heeft het ministerie gedaan. Er zijn sollicitatieoproepen gedaan en ga zo maar door. Er is helemaal geen sprake van ‘family and friends’ zoals dat door de bondsvoorzitter gezegd is.” 

Bondsvoorzitter Reshma Mangre heeft aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan. Ze is het totaal niet eens met de rechter. Het geschil heeft niets te maken met cao’s en heel veel zaken zoals dat door de tegenpartij zijn aangegeven, kloppen niet, stelt Mangre. Maar ze legt zich neer bij dit ‘voorlopige’ vonnis en gaat het uitvoeren. De dwangsom is SRD 10.000 per uur. “We hadden gevorderd een dwangsom van SRD 100.000 per dag,” merkt Brandon op. “Daar zit een kleine nuanceverschil in maar ik denk niet dat de leerkrachten het zover zullen laten komen. Dat het gezond verstand zal prevaleren en ze uitvoering gaan geven aan het vonnis.” 

René Gompers


Monday 20 January
Sunday 19 January
Saturday 18 January