Directeur MI-Glis: Werktempo wordt opgevoerd; loketten open
07 Oct, 06:06
foto


"De loketten van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis) zijn  niet gesloten. Het werk is vertraagd, maar spoedig zal het tempo weer worden opgevoerd. We vragen de samenleving excuses voor het ongerief. We kunnen het instituut niet als bacovenwinkel draaien alsof er geen wetten zijn. Nog minder zullen wij concessies doen aan de nodige integriteit van onze werknemers. Het Surinaamse volk wordt de zekerheid gegeven dat wij met hoge mate van integriteit ons werk zullen blijven doen en dat de rechtszekerheid bewaard zal blijven." Zo reageert directeur Silvano Tjong-Ahin op een vraag van Starnieuws over de situatie bij MI-Glis. 

De problemen begonnen na het ontslag van de vorige hypotheekbewaarder Ricardo Vreden, wegens onregelmatigheden. Enkele personeelsleden hebben geschokt gereageerd, mede vanwege het feit dat er justitieel onderzoek door de president is aanbevolen. Middenin de panieksituatie komen er twee opeenvolgende brieven van vakbondsleider Ronald Hooghart waarin hij aankondigt dat er een bond is opgericht en dat hij ontvangen wil worden, legt Tjon-Ahing uit. "Vanaf dat moment gaf de directie aan, helemaal geen bezwaar te hebben tegen de oprichting van een bond, maar dat wel conform de wettelijke regelingen ter zake aangegeven moet worden wie het zogenaamde bestuur mandaat heeft gegeven om namens de medewerkers te spreken," zegt de directeur.

Ondanks in meerdere informele gesprekken aan Hooghart is uitgelegd wat aan de orde is, weigert hij volgens Tjon-Ahing, zich aan de bepalingen in de wet te houden. "Voor hem is de wet maar 'rommel' en zegt hij het te willen doen zoals hij het gewend is. Dat wordt dus niet geaccepteerd door de leiding van het MI-Glis". Ondertussen hadden 17 van de 80 werknemers het werk neergelegd en ondanks de toezegging van Hooghart om die actie vorige week te zullen beëindigen, is het hem niet gelukt zulks te doen. 

Het gaat hier niet om een formaliteit, benadrukt Tjon-Ahing, maar om een wettelijk vastgesteld vereiste. Hooghart weet namelijk dat zijn onderhandelingsbevoegdheid, indien hij daadwerkelijk door de minderheidsgroep als voorzitter wordt aangewezen, door de wet heel erg beperkt is. Hij kan namelijk geen cao-afspraken maken. Vandaar dat hij niet durft aan te geven wie (hoeveel) de leden van de zogenaamde bond zijn. 

Ondertussen zijn twee medewerkers, van wie één van de voorgestelde bestuursleden, wegens ongebruikelijke handelingen, thuis gezet. Dit heeft de gemoederen verder doen oplaaien, ondanks het feit dat de heren niet hebben ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan ontoelaatbaar handelen, zegt Tjon-Ahing. Hij vindt het jammer dat een deel van de actievoerenden zich laat meeslepen in een avontuur. "De acties zijn onwettig en de vakvereniging bestaat niet. Dit brengt de mensen in een moeilijke positie en een paar hebben spontaan het werk hervat."

De directie van het MI-Glis doet er alles aan om de dienstverlening spoedig te normaliseren. Zo zijn er werknemers van andere afdelingen ingezet om taken op te vangen. Ook zullen er spoedig nieuwe werknemers worden ingezet om de op handen zijnde reorganisatie uit te voeren en de automatisering op een hoger niveau te brengen, deelt Tjon-Ahing mee.