Abdoel: Gajadien 'below the belt' bezig
24 May, 00:00
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP. Hij voelt zich onderuit gehaald door Asiskumar Gajadien. (Foto: Raoul Lith)


Amzad Abdoel, die vanaf donderdag formeel fractieleider is van de Nationale Democratische Partij (NDP), heeft een koude douche over zich heen gekregen van Asiskumar Gajadien (VHP). De VHP-topper vindt dat de benoeming van Abdoel overschaduwd wordt door onprettig nieuws. Gajadien zegt benaderd te zijn door mensen die zich afvragen waarom een zware strafrechtelijke zaak niet wordt onderzocht. Hij vind dat Abdoel zelf openheid van zaken moet geven.

Melvin Bouva, die de vergadering op dat moment leidt, vindt dat er geen stukken van familieleden overhandigd kunnen worden aan De Nationale Assemblee. Er moet een duidelijke vraag zijn naar de regering om onderliggende stukken over te dragen. Het gaat niet om een kwestie waarmee het parlement zich bezighoudt. Gajadien verduidelijkt dat het gaat om een proces-verbaal, waarbij familieleden om interventie hebben gevraagd, omdat het ernaar uitziet dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt gepleegd. 

Na een schorsing zijn de stukken ingezien. Bouva zegt dat tot de conclusie is gekomen dat het niet gaat om het Assembleelid Abdoel. "Hem is ook niets verweten in de stukken die hier zijn. Het is de zaak van een burger Abdoel, welke toevallig in zekere relatie is met het lid, maar het is een zaak van een burger," stelt Bouva. Hij vindt dat onterecht de zaak in De Nationale Assemblee aan de orde is gesteld. Het stuk is voor het Openbaar Ministerie en niet voor de volksvertegenwoordiging of de regering. 

Abdoel bijt flink van zich af en zegt dat het niet om hem gaat, zoals Gajadien heeft doen voorkomen. Hij benadrukt dat er nooit een strafklacht tegen hem is ingediend. Hij is ook niet betrokken bij een bepaalde strafklacht. "Om te verduidelijken is tegen het lid Abdoel nooit een strafklacht ingediend bij geen enkel politiebureau. Ik zit al negen jaar en ik ken de wet en het recht goed. Ik zou niet eens interveniëren wanneer iemand van mij betrokken zou zijn bij een strafrechtelijk onderzoek. Wanneer we leden in het college zo naar beneden halen, vind ik dat below the belt," stelt Abdoel. 

Krishna Mathoera (VHP) zegt eens mee te zijn "dat we met respect met elkaar moeten omgaan en dat we zaken op zijn zuiverhuid moeten belichten. Wanneer de fractieleider aan de overkant zegt dat het below the belt is, dan ben ik het eens. Maar jullie hebben wel toegestaan dat met name ik met naam en toenaam ben besproken in DNA. We moeten consequent zijn, we hebben ethische codes die wij in acht moeten nemen. Ik ben persoonlijk door de NDP fractie beledigd, gecriminaliseerd en dat is niet goed. We moeten met zijn allen het gezag van dit college hooghouden",  voert ze aan. 

"Het valt ons op dat uitgerekend op de dag dat deze fractie heeft bepaald dat het lid Amzad Abdoel wordt uitgeroepen tot fractieleider, deze aantijging komt. Vals en below the belt. Wij moeten de principes in DNA hooghouden," reageert de nieuwe waarnemend fractieleder van de NDP, Rossellie Cotino. 
Gajadien verweert zich en zegt dat hij nooit below the belt zal gaan. Wanneer de samenleving een beroep doet dat strafrechtelijk zaken gestremd worden en dat er interventie nodig is, daarom ben ik hier. 


Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September