Column: Politieke Borrelpraat 556
21 Apr, 22:37
foto


“Heren, vrolijk Pasen.”
“Ik zeg: gezegend Pasen.”
“Sommige christenen zeggen: ze vieren geen Pasen, want dat is een heidens feest.”
“Weten die wijsneuzen wat het begrip ‘heidens’ oorspronkelijk betekent?”
“Een heiden is iemand die geen christen is.”
“Ja, dat hebben sommigen met oogkleppen op ervan gemaakt, maar het begrip ‘heiden’ komt van de oude Joden en slaat op alles wat niet-joods is.”
“Ga dat aan bepaalde kerken uitleggen; het schijnt alsof die een soort politiek voeren met dit soort ‘tegen elkaar opjutdingen’, meer om aanhang te trekken.”
“Dát zie ik als heidens. Mensen tegen elkaar ophitsen en daar voordeel uit trekken. Jakkes!”
“Lijkt op de politiek: vijandjes kweken en uitschelden om aanhang te trekken en met allerlei mooie beloften in jouw politiek hok te houden.”
“Ik vind dat allemaal goed, als de mensen in die mooie dingen, hier of in het hiernamaals willen geloven. Dat is beter dan dat ze geloven in roven met vriendin als chauffeuse.”
“Of met koffers vol zwarte euro’s van continent naar continent te sjouwen.”
“Oké, inderdaad, liever geloof je dan in je kerk of je politieke partij, maar dan zullen we liever maar niet praten over bepaalde smeerlappen in de leiding van bepaalde kerken en politieke partijen.”
“Maar die krijgen toch hun aardse straf? Ze worden toch aan de schandpaal genageld, vooral via de sociale media.”
“Anderen nemen meisjes van tien jaar mee in de auto en stoppen die vol met lekkernij om van hun lekkernijtjes te proeven.”
“Maar hij heeft niets gedaan, want ze is nog maagd. Ze zijn alleen maar wat gaan toeren, sightseeing. Geen zuigkap- en tastwerk. En het is haar woord tegen zijn woord met zijn batterij advocaten als backing.”
“Maar moeten meisjes van tien jaar van huis uit niet hebben geleerd dat ze met geen enkele man, oompie, pappie of wie dan ook alleen in de auto mee moeten gaan? En waarom moest zusje als lastige getuige thuis blijven?”
“En zo te zien juist a dati beer’ing gi a grotere zus.”
“In het bos waar de tijger niet heerst, spelen de konijntjes piano.”
“Gelukkig is de ruzie tussen de specialisten en het SZF en het Volksongezond ministerie met mini-ster Lachbekky, bijgelegd. De gewraakte brief is ingetrokken.” “Maar in die hele tak’taki en hari-trusu zijn er wel enkele frappante zaken naar buiten gekomen. Waar twee om belangen vechten, lijkt er van beide kanten boter op bepaalde hoofden te zijn.”
“Konkoni ben plei valse piano.”
“En ook de ruzie rond die school in het binnenland is beslecht. Die leerkracht wordt niet ontslagen, zo er sprake daarvan was.”
“Drape a tigri ben tree op, en dat stuitte op stedelijke normen.”
“Konkoni ben wan feti, tigri tree op.”
“Opvallend vond ik bepaalde delen van de verklaring van het Traditioneel Gezag in deze kwestie: ‘sinds er niet meer ferm (lees fongfong) op school mag worden opgetreden, hebben de leerkrachten nauwelijks gezag meer en doen de leerlingen in feite wat ze willen.”
“Konkoni e dans ‘karjoka’, bika tigri no habi tifi.”
“Maar ook in die kwestie van het ontslag van de hypotheekbewaarder ‘Vrede bracht oorlog’ is snel teruggekrabbeld, om de goede rust en vrede snel te herstellen, want te veel belangen kwamen grondig in gevaar.”
“Maar die goeie man zit nog steeds thuis.”
“Misschien totdat bepaalde zaakjes waar hij niet aan wilde meewerken, geregeld zijn, wie weet.”
“Mati fu tigri e doe den tooori, dat e sooori, yorka supu den booori, dat mek’ wan lo san e pooori, dat n’a tooori.”
“Zoals dat robuust verhogen van de prijs van rijbewijzen en alles daaromheen. Omdat de verkorte procedure daarbij werd toegepast, moest men de zaak terugdraaien en nu volgens de traagheidsprocedure uitvoeren.”
“Yongu konkoni ben denk’tak den ben koni.”
“Maar laten we eerlijk zijn, bepaalde overheidsfaciliteiten zijn nog steeds belachelijk laag geprijsd.”
“Klopt. Maar weet hoe je die verhoogt: beetje bij beetje.”
“Konkoni no musu long, ma mus’ waka nanga koni.”
“Maar even over dat ding van ‘deekolonisatie’: soms heb ik het gevoel dat sommige mensen die zo hard over ‘dekolonisatie in de geest’ praten, dat doen omdat ze daartoe sterk de behoefte voelen omdat zij zich willen afzetten tegen hun Nederlandse scholing.”
“Heel wijs vond ik daarom de uitspraak van Harvie de Rustige: ‘Laten wij de fout niet maken door te denken dat dekolonisatie wil zeggen: anti-Nederland.”
“Meester, ik begrijp dit niet.”
“Beste jongere zuiplap in ons midden, stel ik ga als succesvol afgestudeerde uit de stad na jaren terug naar mijn dorpsgemeenschap in het binnenland en ik ga de mensen daar allerlei moderne inzichten leren, die soms stuiten tegen de traditionele denkwijzen. Als ik dat niet met ‘systeem’ doe, veroorzaak ik een hoop weerstanden van vooral de ouderen daar.”
“Maar wat moet die afgestudeerde uit de stad dan doen? Hij wil z’n mensen toch uit hun achterstand en onwetendheid halen?”
“Heel goed streven. Maar hij moet als academicus eerst het denken van de mensen in het dorp leren kennen en respecteren, want daar is hij na al die stadse jaren danig van vervreemd. Pas als hij op hun golflengte kan meedenken, vooral met de jong geschoolden uit het dorp, kan hij langzaamaan proberen middels dialoog zijn moderne opvattingen in te voeren. Hij moet die niet met een soort stadse haast pats-boem willen doordrukken, zelfs opleggen. Anders wordt hij geïsoleerd als iemand met een ‘vreemde ideologie.”
“Maar dat kost veel overredingskracht en beide partijen moeten bereid zijn een beetje water bij hun wijn te doen.”
“Mooi en waar gezegd, maar zie hoe moeizaam dat gaat tussen de politieke partijen, eens de A Kombinasi, nu een gehaal en getrek tussen Beppo en Abobbie; den no wani moksi.”
“Ai, de ene zegt: de dochter moet samensmelten met de moeder, en de ander zegt: de moeder moet samensmelten met de dochter, want de dochter is nu veel groter geworden dan de moeder en verzorgt die moeder nu zelfs.”
“Zie je waar al die jaren die kronkel in onze politiek heeft gezeten? Het systeem van pre-electorale combinaties stimuleerde dat allerlei ontevreden en onbevredigde politici die zich vaak niet lang vóór een verkiezing afscheidden, hun eigen partijtje oprichtten, zichzelf tot voorzitter daarvan bombardeerden om dan een pre-electorale combinatie met andere onbevredigde en uitgetreden politici te vormen en zich in een combinatie met een of twee grotere partijen te bundelen.”
“Klopt en bij zetelwinst, eigenlijk mede door kiezersbedrog want zelfstandig zouden ze nooit zijn binnengekomen, eisten al die voorzittertjes binnen die combinatie allerlei sleutelposities op, waarmee ze hun kleine club flink konden gaan bevoordelen.”
“Dus die arme, goedgelovige kiezers werden dan netjes in de steek gelaten en hoorden steeds: ‘even geduld, we zijn bezig die rommel van die vorige regering op te ruimen’. Intussen den ben seti den srefi.”
“En als de tigri van de combinatie tegen deze furu-konkoni’s wil optreden, beginnen zij die tijger te chanteren, dat ze uit de coalitie zullen treden als ze hun zin niet meer krijgen.”
“Dus nu worden al deze kleine politieke eigenbelangenclubjes gedwongen om samen te smelten, met elkaar of met een grotere partij, en dat betekent vooral het verdwijnen van al die positie-hitsige voorzittertjes.”
“Ze moeten opgaan in het grotere verband en worden hooguit een van de vele ondervoorzitters binnen die grotere partij en dat willen ze niet. Ze willen zogenaamd hun eigen identiteit blijven behouden, ha, ha. Eigen steelentiteit of furudentiteit bedoelen ze.”
“Daarom zeg ik het weer: het verbieden van die pre-electorale combinaties is misschien de beste maatregel om dat politiek gewriemel van allerlei politieke frommelaars tegen te gaan. De kiezer kiest nu bewust A of B of C en niet een ratjetoe van ABC, waarbij hij in feite niets van bijvoorbeeld B en C moet hebben.”
“Maar deze maatregel is genomen omdat een bepaalde partij op die manier aan de macht denkt te blijven.”
“Kan me niet schelen, wan ogri tya wan bun. Ze gaan echt, wat ze ook doen, de regeermacht na 2020 met derden moeten delen.”
“Den sabi, dat meki bepaalden en sweef teki wan laatste sweef teki.”
“Konkoni sa e sweef teki, e brems nanga makandra.”
“Hebben die drie Braziliaanse oorlogsschepen die hier onlangs onverwachts binnenvoeren de vlag gehesen voor die Chinese hektrawlers? Makao Sao Pawao Bonsonariao, pawpawao!”
“Proost en troost. Even nog een jaartje doorbijten, jongens. Zelfs in de Oekraïne wil men en krijgt men verandering.”

Rappa

Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August