Vakcentrale U.v.A.V. solidair met vakbondsleider Hellings
13 May, 18:00
foto


Met ontsteltenis heeft de Unie van Assertieve Vakbonden (U.v.A.V.) vernomen over het ontslag van de penningmeester tevens voorzitter van de OWOS, Marciano Hellings. Het feit dat er wordt getracht vakbondsleiders monddood te maken is een directe aanval op de rechten en belangen van werknemers en dit is onacceptabel voor de vakbeweging, zegt de onlangs opgerichte vakcentrale in een verklaring.

De U.v.A.V. is volledig solidair en betuigd haar steun aan de collega wiens ontslag duidelijk lijkt voort te komen uit rancune en onrechtvaardigheid. Het is van essentieel belang dat vakbondsleiders vrij zijn om hun stem te laten horen en op te komen voor de belangen van werknemers zonder angst voor repercussies.

"Als vakcentrale zullen wij niet stilzwijgend toekijken, terwijl de rechten van vakbondsleiders worden geschonden. Wij zullen op nationaal en internationaal niveau steun en ondersteuning zoeken om dit probleem aan te kaarten en rechtvaardigheid te eisen.

Samen staan we sterk in onze strijd voor eerlijke arbeidsomstandigheden en het behoud van de rechten van werknemers. Wij roepen alle vakbonden en organisaties op om zich bij ons aan te sluiten in deze belangrijke strijd", staat in de verklaring.Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May