Regering heeft SRD 670 miljoen beschikbaar bij CBvS
20 Mar, 00:00
foto
De Centrale Bank van Suriname heeft de overheid SRD 670 miljoen beschikbaar gesteld op basis van artikel 21 van de Bankwet. De publicatie van de weekstaten is hervat.


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft - zoals minister Gillmore Hoefdraad van Financiën eerder had gevraagd - SRD 670 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is ruim SRD 90 miljoen al opgenomen door de regering. Governor Robert van Trikt heeft op een persconferentie dinsdag gezegd dat dit bedrag op basis van artikel 21 van de Bankwet als voorschot is gegeven. Hij benadrukt dat het niet ongedekt is. Er zijn promessen hiervoor uitgegeven.

Van Trikt merkt op dat hij altijd op basis van recht en wet zal handelen. De wet biedt de mogelijkheid aan de regering om voorschotten te nemen. De overeenkomst die in april 2016 getekend was tussen minister Hoefdraad en de toenmalige governor Glenn Gersie, om niet monetair te financieren, is ingetrokken. Van Trikt voert aan dat de Bankwet aangepast moet worden om te voorkomen dat er geen voorschotten worden opgenomen.

Het bedrag van SRD 670 is op basis van de begroting van 2018. Van Trikt benadrukt dat hij buiten dit bedrag geen andere leningen zal verstrekken aan Financiën. Hij zal niet in strijd met de Bankwet handelen. De governor deelde mee dat er nog een overeenkomst getekend zal worden met de minister van Financiën. Daarin zal worden opgenomen worden wie waarvoor verantwoordelijk is.

Van Trikt legde uit dat coördinatie van monetair en fiscaal beleid belangrijk is om tijdig geïnformeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Dit houdt volgens hem in geen geval in dat het monetaire beleid van de Centrale Bank wordt bepaald door de minister van Financiën. Het fiscaal beleid wordt immers ook niet bepaald door de governor. Ook zal er een elektronische verbinding tot stand worden gebracht met het overheid financieel informatiesysteem, zodat de CBvS haar rol als kassier/bankier van de Staat beter kan vervullen. Op basis van de ontwikkelingen in de staatsfinanciën kan de bank de richting van haar beleid bepalen ter bewaking van de stabiliteit van de wisselkoers en prijzen van goederen en diensten.