Onderhoud waterwegen en verkeer grootste zorgen Wanica
11 Feb, 06:28
foto
Nasier Eskak, hoofdbestuurslid PL/voorzitter Wetenschappelijk Bureau.


Het onregelmatig onderhoud van de waterwegen van Wanica is een kwestie die de lokale bevolking al jaren parten speelt. Voor regelmatig onderhoud is goed beleid nodig én het geld moet ook gegarandeerd zijn. “Maar wanneer de middelen hun wegen vinden naar andere zaken die boven het belang van het volk worden gesteld, dan zien we allemaal wat de bevolking van Wanica moet doorstaan. Vooral wanneer het regentijd is en mensen heel veel te lijden hebben van wateroverlast”, zegt Nasier Eskak, hoofdbestuurslid tevens voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van de Pertjajah Luhur (PL).

Een ander zorgpunt is het vraagstuk van regulering van het verkeer. Er is controle nodig om mensen op een gedisciplineerde manier aan het verkeer te laten deelnemen. “We zien dat het verkeer vandaag de dag heel chaotisch is, vooral op de Indira Gandhiweg, waar mensen allerlei stunts uithalen om ergens aan te komen, maar dat op een heel onverantwoorde manier doen. We zien dat ze files van 20 tot 25 auto’s in één keer inhalen en dat op de rechterrijstrook van de weg, met alle gevaren van dien. Als er een voetganger op dat moment toevallig de weg wil oversteken, kan hij niet bevroeden dat er een auto vanuit de rechterrijstrook uit de tegenovergestelde richting met zo’n vaart komt aanrijden.”

Eskak is getuige geweest van ongelukken tussen auto’s die hun weg willen vervolgen naar richting Zanderij en dan de weg opkomen, en auto’s die vanuit Zanderij naar de stad komen met een grote vaart en daarbij een botsing veroorzaken. “In die gevallen had je alleen materiële schade, gelukkig heeft dit nog geen mensenlevens gekost. Dit is één van de dringende zaken die met de ondersteuning van de politie tot het verleden moeten gaan behoren”, zegt Eskak beslist.

Empathie voor noden van het volk
Wanica is een uitgestrekt district, bestaande uit zeven ressorten. Na Paramaribo telt Wanica de meeste inwoners. Waar er zoveel mensen wonen, zou er nog meer gedaan moeten worden aan beleidsvraagstukken, zodat in de noden van Wanica voorzien kan worden. Eskak merkt op dat de PL sinds haar bestaan empathie getoond voor de noden van het volk. Niet alleen in tijden waarin zij in de coalitie zat, maar zeker nu, nu zij al bijkans vijf jaar in de oppositie zit en dag en nacht doorgaat met kijken naar alternatieven en mogelijkheden om het volk te kunnen bijstaan.

“Vooral in deze tijd waar het economisch gezien niet zo goed gaat met het land en waar de mensen het moeilijk hebben om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen, heeft de PL-voorzitter het initiatief genomen om te beginnen met een weekendwinkel voor het volk”, geeft Eskak de filosofie van de partij weer. De weekendwinkel te Beekhuizen draait al een aantal maanden met succes en recentelijk is een tweede geopend te Mariënburg in het district Commewijne. Het voornemen is volgende maand om een derde in Wanica te openen. “En dat is alleen maar gebaseerd op de visie van de partij om de empathie die wij voor het volk voelen op deze manier, conform de mogelijkheden die wij nu tot onze beschikking hebben, tot uiting te laten komen.”

Duurzaam en leefbaar milieu
Bij PL staan de noden van het volk centraal staan, benadrukt de politicus. Deze zijn op alle gebieden een issue voor de PL. "Kijk wat er nou gebeurt op het sociaal-maatschappelijk vlak, op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, vernieuwende economie of ondernemerschap. We willen ons sterk maken dat we een duurzaam en leefbaar milieu voor eenieder hier in dit land kunnen bewerkstelligen. Dat gebeurt op de eerste plaats met dat stukje van empathie. Empathie is de wortel van alle goeds die in een mens te vinden is. En wanneer wij ons laten leiden daardoor, dan denk ik zeker dat het algemeen belang zal prevaleren boven het enge, persoonlijk, eigen belang wat wij geruime tijd al aan de gang zien in dit mooi en gezegend land”, stelt Eskak.