Reactie op Rajiv Ramsahai
10 Dec, 20:33
foto


Beste heer Ramsahai, bedankt voor uw reactie op het artikel 'Het toverstokje van Hoefdraad en Wijnerman. Ik stel uw interesse zeer op prijs, omdat we allemaal gebaat zijn bij een constructieve discussie betreffende het overtreden van de wet door regeringsfunctionarissen inzake het obligo plafond. Toen ik de kop van uw stuk las, hoopte ik dat er eindelijk wat meer duidelijkheid zou komen omtrent de werkelijke opbouw van de staatsschuld. Tot mijn spijt en verbazing was er nergens een cijfermatige onderbouwing te vinden in uw redeneringen en hebt u nergens gefundeerde economische data gebruikt.

U werkt inzake de schuldvaststelling in 2016 met getallen die niet kloppen. De economische inkrimping in 2016 is namelijk op alle officiële internationale websites in 2016 op 10,4% gesteld. Ik vraag me overigens af waarom u “meer dan 5,5%” schrijft en niet gewoon de echte 10,4%. Hierdoor klopt uw niet onderbouwde bewering inzake een schuldratio van 57,245% totaal niet. Werkend met die 10,4% kom ook ik in de buurt van de cijfers van het IMF over 2016. Het kan zijn dat men voor de schuldvaststelling voor eind 2016 niet anders kon dan met het BBP van 2015 en de wisselkoers van eind 2015 te werken, maar dat neemt niet weg dat de koers van eind 2016 in 2017 al bekend was en men nog steeds met de koers van 4,04 SRD werkte. Voor uw informatie: de EUR-SRD koers was al in september 2016 (en niet in 2018 zoals u beweert) rond de SRD 7,50 voor 1 USD in Suriname, evenals bij alle serieuze dataproviders zoals o.a. Bloomberg.

Indien de overheid een goede schatting van het BBP wilde, had ze de website van het IMF kunnen gebruiken. Die gaf namelijk toen al een schuldpercentage van 75,8% aan. De bewering dat niemand had kunnen weten dat de koers explosief zou stijgen, klopt ook niet. De heer Hoefdraad heeft namelijk zelf toegegeven dat hij voor 2015 heeft meegewerkt aan monetaire financiering. Een explosieve koersstijging is dan een logisch gevolg. Dat de overheid sinds 2016 geen cijfers presenteert, duidt op slecht bestuur of zelfs kwader trouw; men kan namelijk daardoor ongelimiteerd blijven lenen. Ik heb geprobeerd om met een zo eenvoudige mogelijke benadering deze ingewikkelde zaak begrijpelijk te maken met cijfers die bij alle grote financiële instituten bekend zijn.

Sinds 15 augustus 2018 - bijna vier maanden geleden - is de strafklacht van de politieke Partij Strei! ingediend bij de PG en nog nimmer is er een met cijfers onderbouwde officiële reactie van het Ministerie van Financiën gepubliceerd. Sterker nog, Mw. Wijnerman heeft na het verweer van Maisha Neus op de door haar ingediende smaad- en laster aanklacht zelfs uitstel tot februari 2019 gevraagd. Dan moet er toch ergens een belletje gaan rinkelen?

In het artikel wordt niet gegoocheld met wisselkoers-cijfers; er wordt juist gevraagd welke cijfers de regering gebruikt heeft bij de berekening van het BBP. In de financiële nota van 2018 is het BBP van Suriname in 2016 gesteld op SRD 20,420 miljard. Rekenend met een koers van SRD 4,04 voor 1 US$, kom men uit op een BBP van US$ 5,054 miljard, wat volgens buitenlandse monetaire instanties absoluut niet klopt. Wordt er gerekend met SRD 7,40 voor 1 US$ gebruikt, dan komt het BBP op US$ 2,759 miljard uit wat ook weer niet klopt. Ik betwijfel daarom of u de financiële nota van 2018 van het ministerie van Financiën wel heeft geraadpleegd, voordat u deze reactie, die overigens ook net na de strafklacht van STREI! geplaatst had kunnen worden, schreef. Het zou prettig zijn als u er in het vervolg een voor iedereen eenvoudig te volgen berekening bij zet als onderbouwing.

Heer Ramsahai, de staatsschuld van Suriname bedroeg volgens het IMF in 2016 75.8% van de BBP. Is de wet op de staatsschuld overtreden? STREI! vindt van wel, zelfs ondanks het verhogen van het obligoplafond; daar draait deze strafklacht om. Wat juist is kan pas na grondig onderzoek van de - uitgebreid uitgewerkte - aanklacht van STREI! bepaald worden. Met het huidige leengedrag en de slechte besteding van de leningen zal de staatsschuld nooit bedwongen worden door deze regering. Hyperinflatie als -gevolg van het weer aanzetten van de geldpers- ligt op de loer. De ouderen onder ons kennen de koers van SRG 3000,- voor 1 US$ nog. Suriname dreigt in een schuldencrisis á lá Griekenland te geraken. Wilt u de gevolgen van het slechte leningen beleid van deze regering echt op uw geweten hebben? Ik moet u helaas terugsturen naar uw tekentafel en/of fluisteraars. Zonder degelijke onderbouwing om uw beweringen plausibel te maken, zal ik niet meer reageren.

Peter M. Wolff