Reactie VMSS op speech Bouterse inzake woningbouw
10 Nov, 18:37
foto


Op vrijdag 09 november heeft de voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), D. D. Bouterse op een kadermeeting in het partijcentrum OCER in zijn speech onder andere aangehaald dat de woningnood heel groot is en dat naast de overheid ook particulieren met oplossingen komen om dit vraagstuk op te lossen. Verder heeft Bouterse aangehaald dat er “poppenhuizen” zoals hij die typeert, beschikbaar zullen zijn voor een bedrag vanaf SRD 50.000,- met als voorwaarde dat men eerst een bouwgrond moet hebben.

De studentenvereniging VMSS die zich thans inzet voor goede huisvesting onder studenten heeft kennis genomen van de speech van Bouterse en wenst als volgt te reageren. Allereerst is het prijzenswaardig dat er gewerkt wordt aan verschillende woningbouwprojecten en dat op verschillende locaties in het land koopwoningen gebouwd zullen worden. Echter missen wij hierbij dat meegenomen is dat studentenwoningbouwprojecten ook meer aandacht zullen krijgen. Of zal bij elk woningbouwproject een bepaald deel beschikbaar gesteld worden voor studenten? Omdat er ook een enorme woningnood heerst onder deze groep.

De VMSS heeft in de afgelopen periode getracht een bijdrage te leveren om dit probleem naar beheersbare proportie te brengen, echter heeft de VMSS in dat proces maar 60 studenten kunnen helpen aan een bouwgrond en/of woning.

Om de woningnood daadwerkelijk naar beheersbare proportie te brengen, zou de overheid studenten kunnen voorzien van een bouwgrond, waarna zij in aanmerking gebracht kunnen worden voor “poppenhuizen” met een financiering vanaf SRD 50.000,-. De overheid zou eventueel ook bij elke woningbouwproject een bepaald deel beschikbaar kunnen stellen aan studenten.

Tot slot brengt de VMSS onder aandacht van Bouterse dat studenten op basis van de opgedane kennis en expertise een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van eventuele op te zetten studentenwoningbouwprojecten.


Voorzitter van de VMSS,
Paul D. van Dun


Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April