Ravaksur wil gesprek over koopkracht loontrekkers
08 Nov, 11:30
foto
De brief naar de president is getekend door het presidium van Ravaksur.


De vakcentrales verenigd in de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) wil zo spoedig mogelijk met president Desi Bouterse om de tafel zitten om over de koopkracht van de loontrekkers te praten. In een brief aan het staatshoofd op 28 oktober zegt Ravaksur dat het in het oog springt dat de recente loonsverhogingen niet automatisch hebben geleid tot verbetering van de koopkracht van de loontrekkers. “Dit zien we zowel in de particuliere sector als bij de verschillende groepen landsdienaren.”

De Raad zegt dat voordat de loonsverhogingen zijn uitbetaald, de consumentenprijzen zonder gegronde redenen zijn verhoogd en dat de prijsverhogingen voortduren. Ook wordt een “niet onaanzienlijk” deel van de loonsverhoging weggemaakt door de lage belastingvrije grens, waardoor de inkomens van werknemers in hogere belastingschijven zijn terecht gekomen.

De overheid moet de prijscontrole mechanismen aanscherpen om de “illegale praktijken” van het “a la dol” verhogen van de prijzen, de kop in te drukken. Ravaksur eist dat de regering dringende maatregelen neemt om de prijzen in toom te houden.
De Raad merkt op dat hij een voorstander is van fundamentele wijziging van het loon- en inkomstenbelastingstelsel waarbij “de schijven en tarieven periodiek worden aangepast.” Bij de aanpassing zou volgens Ravaksur ook rekening gehouden moeten worden met inflatoire ontwikkelingen.

Afspraken gemaakt tussen de vakbeweging en de regering zijn door de huidige ontwikkelingen ernstig in gedrang gekomen, stelt Ravaksur in zijn brief aan president Bouterse. Eén van die afspraken was dat bij de introductie van de BTW de belastingvrije voet, de belastingschijven en -tarieven ook gelijk zouden worden aangepast, om de belastingdruk van de directe naar de indirecte belastingen te verschuiven. Intussen heeft de regering aangekondigd dat de introductie van de BTW-heffing wordt aangehouden, zonder te zeggen wanneer deze belasting wordt doorgevoerd. Hierdoor wordt de belastingverlichting op de lange baan geschoven ten nadele van de loontrekkers, redeneert Ravaksur.

Bovendien heeft de regering aangekondigd dat per 1 januari 2019 de wet Rij- en Voertuigenbelasting wordt heringevoerd. Dat betekent een nog hogere druk via de indirecte belastingen “waarbij bekend is dat deze op basis van internationaal gangbare standaarden, al enorm hoog is.”

Ravaksur houdt het staatshoofd voor dat al deze ontwikkelingen per saldo een negatief effect zullen hebben op de koopkracht van de werkers, de gepensioneerden en op de trekkers van vaste lage inkomens. De Raad wil deze zaken verder bespreken met het staatshoofd en wil concrete voorstellen op de aangehaalde vraagstukken zien.