Startsein rehabilitatie 79 km weg Jenny-Henar
18 Oct, 00:00
foto
Het startsein is woensdag gegeven voor de rehabilitatie van de weg Jenny-Henar. Het gaat om 79 km weg, waarvan 53 km in slechte staat verkeert. President Desi Bouterse (midden) heeft het naambord onthuld.


President Desi Bouterse heeft met het onthullen van het naambord woensdag het startsein gegeven voor de rehabilitatie van 79 kilometer weg, van Jenny in Coronie tot Henar in Nickerie. In twee jaar tijd moet ook dit gedeelte van de Oost-Westverbinding voldoen aan internationale maatstaven. Deze weg - van Marowijne tot en met Nickerie - verbindt de regio. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie deelt mee dat de gehele uitvoering US$ 80 miljoen zal kosten. Zijn collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zegt dat de middelen vrijgemaakt worden. Dit infrastructurele project is gegund aan Baitali Group NV.

Pengel deelt mee dat 53 km weg in zeer slechte staat verkeert en opnieuw geasfalteerd zal worden. Alle randvoorwaarden, zoals opschoning, verbreding, afwatering, asfaltlaag, vernieuwen bruggen worden meegenomen. De weg zal 7,2 meter breed zijn. Pengel heeft samen met Hoefdraad de asfaltmachine in werking gesteld.

President Bouterse brengt in herinnering dat voorafgaand aan het startsein gesprekken gevoerd zijn met jongeren die vaak geklaagd hebben over de slechte infrastructuur en de vele problemen waarmee Wageningen te kampen heeft. Hij is bijzonder ingenomen dat Baitali Group beloofd heeft ook de binnenwegen aan te pakken. De mensen van Wageningen zullen ook de handen uit de mouwen steken. De regering geeft de ondersteuning die is gevraagd, onderstreept Bouterse.

Farsi Khudabuks, directeur van Baitali Group, voelt zich vereerd dat weer een bijdrage geleverd mag worden aan de infrastructuur. Eerder heeft het bedrijf in Nickerie het Wakai pompgemaal, Zeedijk Nickerie, weg naar South Drain en Corantijn Polder, opgeleverd. De calculaties en metingen van de wegstrekking Jenny-Henar zijn in 2017 begonnen. Het projectvoorstel, gesprekken, onderhandelingen, finaliseren en het sluiten van het contract, zijn achter de rug. In drie secties wordt het project uitgevoerd. Khudabuks deelt mee dat 70 tot 100 mensen en 50 tot 70 machines ingezet zullen worden in het project.

Districtscommissarissen Remie Tarnadi (Coronie) en Wedprekash Joeloemsingh (Nickerie) wijzen op het belang van de Oost-Westverbinding. Het personen- en vrachtverkeer nemen toe. Tarnadi ziet ook graag voetpaden waar de weg langs druk bewoonde gebieden gaat. Khudabuks merkt op dat deze zullen komen als het moet. Hoefdraad deelt mee dat Baitali Group ook toegezegd heeft enkele stoffige wegen te asfalteren in Wageningen en verder te zorgen voor sportfaciliteiten in Coronie en Wageningen. Een deel van het geld dat verdiend wordt, vloeit terug naar de gemeenschap. De minister is hier bijzonder ingenomen mee.

Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) benadrukt het belang van goede infrastructuur, die nodig is voor de ontwikkeling. Hij prijst het initiatief van de regering om grote infrastructurele projecten uit te voeren. De weg is bijzonder belangrijk voor de economische ontwikkeling van het land.

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March