DNA wacht op onderzoeksresultaat nieuwbouw AZP
15 May, 19:09
foto
Minister Soewarto Moestadja, coördinator regering, in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


De vergadering van De Nationale Assemblee, waarbij indringende vragen zijn gesteld over de gezondheidszorg, is verdaagd. Minister Soewarto Moestadja, regeringscoördinator, deelde dinsdag mee dat er een onderzoek wordt ingesteld naar zaken die mis zijn gegaan bij het project Academisch Medisch Centrum Suriname. De Islamic Devolopment Bank (IsDB) heeft besloten af te zien van de US$ 70 miljoen financiering.

In een schorsing heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons overleg gehad met de regering en de fracties. Besloten is de vergadering te verdagen opdat ook de resultaten van het onderzoek meegedeeld kunnen worden in De Nationale Assemblee. Moestadja denkt dat de regering maximaal twee weken nodig heeft voor het onderzoek.

VHP-fractieleider Chan Santokhi merkt op dat de bouw van het Academisch Medisch Centrum slechts één onderdeel is. De interpellatie van de regering heeft te maken met de totale gezondheidszorg. In de vragen en de moties die ingediend zijn, worden zaken die dringend zijn aan de orde gesteld. Het gaat om aangelegenheden die aangepakt moeten worden, in afwachting van de hervatting van de vergadering.

NDP-fractievoorzitter André Misiekaba is blij met het onderzoek dat wordt ingesteld. Hij benadrukt dat tijdens de begrotingsbehandeling de voormalige minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, zeer uitgebreid ingegaan is op het beleid van het ministerie. Dit is tot stand gekomen na overleg met diverse betrokkenen in de sector. Het beleid is goedgekeurd met de aanname van de begroting. Ook al is er een nieuwe minister van Volksgezondheid, moet het goedgekeurde beleid worden uitgevoerd.

Assembleevoorzitter Simons merkt op dat de handelingen (notulen) van de vergadering waar de toenmalige minister het beleid uiteengezet heeft, beschikbaar wordt gesteld aan de Assembleeleden. De regering zal inzage krijgen in de vier moties die ingediend zijn tijdens de vergadering (drie van de oppositie en één van de coalitie). Over deze moties moet er nog worden gestemd. De datum van de vergadering moet nog worden vastgesteld.