Essed: Vertrouwen in rechtsstaat in één keer verdubbeld
02 Dec 2015, 00:01
foto
Hugo Essed, een van de procesgemachtigden van de nabestaanden.


“Ik ging uit van een fifty-fifty kans, maar ben zeker verrast dat het Hof van Justitie duidelijk gemotiveerd, vrijwel alle stellingen van de nabestaanden heeft overgenomen. Het Hof van Justitie heeft met deze beslissing mijn vertrouwen in de rechtsstaat Suriname in één keer verdubbeld.” Zo reageert procesgemachtigde, Hugo Essed, tegenover Starnieuws op het besluit van het Hof van Justitie om de verdachten van de 8 Decembermoorden te vervolgen.

Bij beschikking van 27 november 2015 heeft het Hof van Justitie een beslissing gegeven op de klacht die in juli 2015 is ingediend door de nabestaanden van de op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia vermoorde critici van het toenmalige militaire regime onder leiding van Desi Bouterse. De klacht betreft het niet verder vervolgen van de 26 personen die door het Openbaar Ministerie als verdachten van de 8 decembermoorden zijn aangemerkt. Het Hof van Justitie heeft de nabestaanden in hun klacht ontvankelijk verklaard en heeft het daarbij behorende verzoek tot bijzondere vervolgingsinstructies aan het Openbaar Ministerie vrijwel geheel toegewezen.

Op de vraag of er een reden is waarom de beslissing pas maandag officieel bekend wordt maar reeds op 27 november is genomen, zegt Essed: “Het is mij niet bekend waarom wij pas op 30 november in kennis zijn gesteld van de op 27 november genomen beslissing. Ik zoek daar echter niets achter. Het lijkt mij het gevolg van de administratieve procedure die de beschikking moet volgen alvorens het door de griffier van het Hof van Justitie kan worden afgegeven aan het Openbaar Ministerie. Die moet het vervolgens aan de gemachtigde van de nabestaanden doen betekenen hetgeen dinsdag is geschied”

Of hij verwacht dat de zaak nu vlot verder zal verlopen, is Essed enigszins terughoudend. “Mijn vertrouwen in de rechtsstaat is zeker toegenomen, dus zou ik moeten verwachten dat de vervolging en berechting nu verder vlot zullen verlopen. De ervaring heeft geleerd dat er onberekenbare factoren zoals de Amnestiewet 2012 de zaak hebben gefrustreerd en dat niet alle actoren zich altijd even proactief hebben opgesteld. Ik ben daarom slechts voorzichtig optimistisch over het verdere verloop.”

U kunt het vonnis van het Hof van Justitie hier downloaden.
pdf-icon.gif Beschikking_Hof_van_Justitie.pdf                

Wednesday 11 December
Tuesday 10 December
Monday 09 December