Historische waterput aan de Oude Hofstraat in ere hersteld
16 Jun 2013, 03:00
foto
De eerste emmer met water uit de put wordt naar boven gehaald door aannemer Howard Vasilda. Claudetta Toney, voorzitter van Fiti Fu Wini kijkt toe.


Met zang en gebed is de waterput aan de Oude Hofstraat officieel in gebruik genomen zaterdag. De waterbron is in cultureel en historisch perspectief van grote waarde voor de nazaten van de slaven. Echter mag eenieder water komen putten. "Het water uit deze bron zal bijdragen aan spirituele vooruitgang".

De waterbron is jaren geleden gesloten geworden. De dak- en thuislozen uit de buurt maakten er gretig gebruik van en werd er zelfs aan 'carwash' gedaan. Historicus Mildred Caprino gaf in het kort het belang van de bron aan tijdens de slavernij. "Op deze plaats kwam men niet alleen maar om water te putten. Hier werden ook de laatste nieuwtjes, boodschappen en vitale informatie doorgespeeld", meldde Caprino. "Er mochten niet meer dan vijf vrouwen tegelijk water hier halen. Zij kwamen van heinde en verre, omdat deze put een heel groot gebied van water voorzag. En dat gebeurde na de slavernij nog steeds."
Door onenigheid is de waterbron enkele jaren geleden afgesloten.

Boodschap tijdens droom
Jerrel Vijber, cultuurdrager en medium, ontving in een droom de boodschap om de waterbron wederom open te stellen. "Het water uit deze bron is gezegend. Dit water is goed en kan zorgen voor spirituele welvaart in ons land." Het medium gaf aan dat er slechts drie regels zijn om de kracht van het water niet te verdoezelen: er mogen geen chemicaliën bij, het onderhoud moet op tijd gebeuren en er mag niet gemorst worden.

Stichting Fiti Fu Wini heeft besloten uitvoering te geven aan de opdracht die werd bevestigd tijdens twee afzonderlijke 'trance sessies'. "Het was moeilijk om de bron open te krijgen door de bureaucratie", vertelt Claudetta Toney, voorzitter van Fiti Fu Wini. "We mochten de put bouwen onder de voorwaarde dat de veiligheid gegarandeerd is en dat hebben we gedaan". De put staat ruim een meter boven de grond, is van drie traptreden voorzien, én de opening is beveiligd met traliewerk. Er is wel genoeg ruimte om de zwarte emmer, gebonden aan een wit touw te laten zakken.

Meerwaarde
De waterbron heeft ook een maatschappelijke waarde. In het kader van 150 jaar afschaffing slavernij, conservering en fysieke bescherming, stadsverfraaiing en het bevorderen van toerisme, is de stichting dan ook ertoe overgegaan om de waterbron aan de Oude Hofstraat te restaureren en over te dragen aan de samenleving. Districtscommissaris Mohamad Kasto is ingenomen met de waterbron en de geschiedenis ervan. "Ik hoop van harte dat er alles gedaan wordt om dit te bewaren voor de generaties na ons. Ik ga er werk van maken dat deze waterput gemarkeerd wordt tot bijzonder object. Dit moet een 'landmark' worden als 'manneke pis' in België."

Het water uit de nieuwe put werd door menig bezoeker in flessen meegenomen, ter plekke gedronken en een enkeling liet zich 'baden'.

René Gompers