Vakbondsleider Gallant erkent bestuur-Noora niet
05 Feb 2013, 21:45
foto
Gustaaf Gallant


Het bestuur van de bond van Penitentiaire Ambtenaren onder leiding van Gustaaf Gallant zou zijn afgezet vanavond in Nickerie. Ongeveer 55 penitentiaire ambtenaren hebben vergaderd in Nieuw Nickerie. Tot nieuwe voorzitter is Lucille Noora gekozen. Gallant zegt aan Starnieuws dat dit een coup is van minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Gallant erkent het nieuwe bestuur niet. "Ik ben niet afgezet".

Nora is met een groep penitentiaire ambtenaren naar Nickerie gegaan om de algemene leden vergadering daar te houden. Volgens de statuten hadden 25 leden om een vergadering gevraagd ter verkiezing van een nieuw bestuur. Toen Gallant weigerde de vergadering uit te schrijven, hebben de aanvragers de bijeenkomst gehouden.

Gallant zegt dat vrijdagavond het bestuur een algemene ledenvergadering houdt. Dan zal het bestuur ook worden aangevuld. Er is een dispuut gaande met de leiding en de leden vinden dat deze kwestie eerst bij de rechter afgerond moet worden. Daarna zal er een bestuursverkiezing worden gehouden. "De minister heeft publiekelijk gezegd dat hij zijn plannen klaar had. Hij heeft ons niet eens ontvangen voor een kennismaking. Het is duidelijk dat mensen omgekocht zijn", stelt Gallant.

Saturday 23 June
Friday 22 June