Santokhi wijst op internationale kritiek amnestiewet
18 Apr 2012, 09:30
foto
Assembleelid Chandrikapersad Santokhi


Suriname riskeert dat de onlangs aangenomen amnestiewet door het parlement, zal worden afgewezen en teruggedraaid door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Parlementariër Chandrikapersad Santokhi, voorzitter VHP, zegt het jammer te vinden dat de gemeenschap in een televisieprogramma door assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, bewust van verkeerde informatie is voorzien. Santokhi verwijst naar twee belangrijke verklaringen van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten bij de Verenigde Naties en de pas uitgegeven verklaring van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens.

Santokhi wijst er ook op dat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) als politieke organisatie op geen enkel moment zich heeft uitgesproken over eventuele assistentie aan Suriname bij het opzetten van een waarheidscommissie en waarheidsvinding. “Ik heb dat nergens gehoord. Het is het ministerie van Buitenlandse Zaken, in de persoon van minister Winston Lackin die heeft aangekondigd dat een hulpverzoek is ingediend bij de OAS. Het orgaan zelf heeft zich niet uitgesproken en dat is begrijpelijk”, stelt Santokhi.

Niet straffeloos
Het assembleelid zegt dat het moment en de gebeurtenissen sinds de aanname en afkondiging van de wet, op een rij gezet moeten worden. “De gedragslijn van de internationale organisaties is duidelijk daarop afgestemd en wordt steeds dringender”, zegt hij. Santokhi wijst er op dat de verklaringen van de hoge VN Commissaris voor Mensenrechten en van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens op een moment komen waarop zij er nog altijd van uitgaan dat het 8 decemberstrafproces normaal doorgaat. Ook de Amerikaanse ambassade heeft dat uitgangspunt verwoord in haar verklaring.

Santokhi wijst er op dat de verklaring van de OAS Mensenrechten Commissie een heel harde is. Deze kan gezien worden als een soort waarschuwing dat niet aan het proces mag worden gekomen, dat met de amnestiewet mensenrechtenschendingen niet straffeloos gemaakt mogen worden, dat de decembermoorden vallen onder schendingen van mensenrechten en massamoord en vooral dat de amnestiewet in strijd is met internationale verdragen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Suriname wordt opgeroepen zelf die wet terug te draaien en rechtsvervolging te garanderen. Deze gedragslijn van de internationale organisaties is veelzeggend”, merkt Santokhi op.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May