Memorie van toelichting: Maatschappelijke rust nodig
20 Mar 2012, 00:00
foto


Amnestie is volgens de memorie van toelichting op de initiatiefwet belangrijk om tot verzoening te komen. Er is maatschappelijke rust nodig om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. De initiatiefnemers van de ontwerpwet tot wijziging van de amnestiewet zijn de Mega Combinatie en Pertjajah Luhur/Volks Alliantie.

In de memorie van toelichting staat dat de periode van 1975 tot 1993 in de geschiedenis van het volk van Suriname gekenmerkt zal blijven als het tijdvak van ingrijpende staatkundige, bestuurlijke, sociaal- economische en sociaal- culturele gebeurtenissen. In het bovengenoemd tijdvak hebben zowel nationale als internationale krachten de boventoon gevoerd. De invloed van deze krachtenvelden hebben geleid tot uiteenlopende gebeurtenissen in ons land.

Discussies
De jaren 80 hebben niet nagelaten op verschillende manieren hun stempel te drukken op de samenleving in de afgelopen 32 jaar.
De eerste generatie die deze periode helemaal niet meemaakte, werd geboren in 1987. Deze generatie heeft intussen voor een belangrijk deel geparticipeerd aan het politiek en maatschappelijk proces in ons land en staat op het punt geheel volwassen te worden.

Ondanks het verstrijken van de tijd zien we nog te vaak dat politici en bestuurders, hun ervaringen en perspectief van die tijd introduceren in de discussie over actuele nationale vraagstukken van cruciaal belang, met een negatief effect op die discussie en op de aanpak van belangrijke nieuwe vraagstukken. We maken mee dat er zo veel tijd verloren gaat aan discussies over de periode en haar gevolgen, zowel in positieve als negatieve zin.

Eenheid nodig
Volgens de memorie van toelichting heeft ons land dringend behoefte aan acceleratie van haar ontwikkeling en de gezamenlijke aanpak van een aantal nieuwe, maar zeer ernstige vraagstukken over onze toekomst en zelfs onze overleving. De uitdagingen en bedreigingen waar ons land in deze eeuw voor staat, zullen we niet het hoofd kunnen bieden indien we niet in staat zijn in eenheid slagvaardig te handelen ter bescherming van de huidige en komende generaties Surinamers.

Het inzicht groeit dat ons land zich slechts door grote solidariteit de komende jaren in de strijd tegen vele problemen die de wereld ons voorhoudt zal kunnen handhaven.
In de achter ons liggende jaren is van verschillende zijden in de samenleving de roep om amnestie steeds vaker te horen. In dit kader zijn er meerdere pogingen ondernomen om middels het verlenen van amnestie tot verzoening te komen.
Na amnestie ontstaan, zoals ook in de memorie van toelichting van de wet is aangegeven, voor de samenleving meer mogelijkheden voor verwerking en daardoor maatschappelijke rust en ontwikkeling. Mede in dit kader is het ook van belang om eer te betonen aan allen die gevallen zijn en ons land te leiden op het pad van herstel.

Belang amnestie
Vrede is niet slechts het ontbreken van actieve gevechtshandelingen. Ook het 'low intensity conflict' dat ons land sinds de jaren 80 teistert staat ontwikkeling in de weg. Daarom is het dus in het kader van de vrede, nationale eenheid en ontwikkeling van de Republiek Suriname noodzakelijk dat de Amnestiewet niet langer slechts selectief een deel van de jaren tachtig bestrijkt.

De bestaande wetstekst en de memorie van toelichting zijn heel duidelijk over het belang van amnestie voor normalisatie, verzoening en de verdere ontwikkeling van ons land. Aangezien in de bestaande wet reeds alle noodzakelijke overwegingen in verband met geldende uitzonderingen en het internationaal recht en -gebruik in acht zijn genomen, was het slechts nodig de wet te wijzigen zodat die, samen met de wet van 3 april 1980 alle gevallen in de gehele periode vanaf de staatsgreep tot 19 augustus 1992 omspant. Dit is ook van belang in het kader van het gelijkheidsbeginsel (artikel 8 lid 2 van de grondwet).
Advertenties