Ontwatering Wanica loopt gesmeerd
06 Mar 2012, 06:00
foto
Het districtscommissariaat Wanica en ressortraad Houttuin bezig met ophalen van de lozing. (Foto: BIC Wanica)


Het districtscommissariaat van Wanica is bezig om de waterhuishouding in alle ressorten te verbeteren. Het resultaat van de werkzaamheden is duidelijk te zien. Gebieden die jarenlang bij de minste en geringste bui onder water liepen, blijven nu droog. Buurtbewoners zijn opgelucht over de situatie.

De afgelopen week werden in het ressort Houttuin - Dijkveld en omgeving - alle lozingen uitgediept. De werkzaamheden werden uitgevoerd en goed gecontroleerd door werknemers van het bestuurskantoor Houttuin in samenwerking met de ressortraad Houttuin.

Het Burger Informatie Centrum Wanica zegt dat de problemen met de ontwatering niet alleen te wijten is aan achterstallig onderhoud door de overheid. Burgers verwaarlozen ook hun onderhoudsplicht. Lozingen voorlangs de percelen worden niet goed onderhouden waardoor de duikers dichtslibben. De samenleving wordt opgeroepen om samen met de overheid aan de slag te gaan voor de verbetering van de leefomstandigheden.
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March