46 bedrijven gecertificeerd in ‘PLOS 2 Kwaliteitsproject’
28 Apr 2010, 20:00
foto


In ‘PLOS 2 kwaliteitsproject’ van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking zijn 46 bedrijven gecertificeerd. Dit betekent dat de bedrijven voldoen aan internationale standaarden. Dit project is uitgevoerd samen met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en (VSB ) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA).

Sharon Mac Donald, directeur van Polyformis Consultants, coördineerde dit project. Zij vertelt dat de bedrijven die meedoen in dit project geselecteerd zijn. De keuze is samen met de VSB en de ASFA gedaan. Het kwaliteitsproject PLOS 2 heeft ruim 600. 000 Euro gekost. De bedrijven hebben een bijdrage van 15 procent geleverd. Als de bedrijven zelf zouden moeten betalen, zouden ze ruim Euro 25.000 moeten neertellen.

Bedrijven uit de productie en dienstverlenende sectoren namen deel aan de certificering. De gehanteerde ISO Normen zijn: voedselveiligheidsmanagementsysteem: HACCP en/of ISO 22000, kwaliteitsmanagementsystemen: ISO 9001 en milieumanagementsysteem: ISO14001.

Tijdens het certificeringsproces zijn de bedrijven begeleid en gecontroleerd op hun vorderingen. Er zijn audits gehouden door internationaal erkende certificeringsbureaus. Het behaalde Internationale certificaat is 3 jaar geldig. De bedrijven krijgen hun certificaten donderdagavond uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst. Sharon Mac Donald is gast in StarTalk.
            video.gif video
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January