Cairo voorstander aanpassen onderzoeksmethode persvrijheid
28 Jan 2012, 08:10
foto
Ivan Cairo, correspondent RSF


Ivan Cairo, die ruim vijf jaar correspondent is van mediawaakhond 'Reporters without Borders' (RSF), vindt dat de onderzoeksmethode moet worden aangepast om een reëel beeld te krijgen van de persvrijheid in een land. Nu moeten op 44 vragen met 'ja' en 'nee' geantwoord worden. "Er is geen ruimte voor het geven van een eigen mening, waardoor andere zaken die niet gevraagd zijn, niet aan de orde gesteld kunnen worden", zegt Cairo om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is verbouwereerd over dat op de wereldranglijst van 179 landen Suriname op de gedeelde 22ste plaats staat met Japan. Ons land is op de wereldranglijst met 13 plekken omhoog geschoten, terwijl het afgelopen jaar juist veel aanvaringen waren tussen journalisten en de regering. Zo werden 'Dagblad Suriname' en 'De West' door het kabinet van de president niet meer uitgenodigd voor het verslaan van journalistieke activiteiten. Hierover heeft de SVJ nog een verklaring uitgegeven. Er was ook aanvaringen tussen journalisten op persconferenties van de raad van ministers. Journalisten verlieten de persconferentie uit protest omdat ze geen antwoord kregen op hun vragen.

Naar eer en geweten
Cairo zegt dat hij naar eer en geweten de vragen heeft beantwoord. Hij heeft ook aan vier actieve journalisten en een vakbondsleider de vragenlijst doorgestuurd. Zij moesten deze invullen en mailen naar RSF. Achteraf blijkt dat Cairo de enige was die de vragen heeft ingevuld en doorgestuurd. "Al zouden alle journalisten de vragen invullen, de score zou niet veranderen als ze dit oprecht zouden doen. Als andere landen het slechter doen, kan Suriname ook vooruitgaan op de ranglijst", zegt Cairo.

De SVJ heeft een intensieve correspondentie gehad nadat de nieuwe ranglijst bekend werd. De RSF geeft toe dat er onvoldoende kennis is over de situatie in Suriname en diverse Caribische landen. De basis was ook te smal om het land goed te kunnen rangschikken. Cairo zegt dat de onderzoeksmethode moet worden aangepast om een goed beeld te krijgen van een land.

Weinig openheid
De journalist vindt dat er nog te weinig openheid is. Veel overheidsinstanties verschaffen geen of onvolledige informatie. Cairo merkt op dat de wekelijkse persconferenties zijn afgeschaft, maar niet alle ministers houden zich aan de afspraken om journalisten te woord te staan op de woensdag. Als voorbeeld noemt hij minister Ramon Abrahams die steevast niet te bereiken is op de woensdag. Minister Simon Martosatiman wil vragen vooraf hebben. Anderen maken een persbericht als je ze hebt geïnterviewd, waardoor de exclusiviteit verloren gaat.

Cairo vindt dat er nog steeds zaken misgaan. De informatie wordt over het algemeen gemonopoliseerd door de overheidsprogramma's. Als journalist moet je veel inventiever zijn om aan informatie te komen. Hij vindt dat er meer openheid moet komen.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June