Contract OW-Ballast Nedam nog niet boven water
20 Dec 2011, 02:00
foto
De Nationale Assemblee tijdens de eerste dag van de begrotingsbehandeling, maandag.


Het contract dat Openbare Werken (OW) met Ballast Nedam heeft gesloten over de bouw van de Carolinabrug, is nog niet boven water gekomen in De Nationale Assemblee. Er is een schadeclaim van euro 3.5 miljoen ingediend door de Nederlandse bruggenbouwer. Het Nieuw Front heeft hier meerdere malen om gevraagd. Het contract zou aan de orde komen tijdens de begrotingsbehandeling, maar het is niet gestuurd naar de volksvertegenwoordiging.

Aan het begin van de begrotingsbehandeling maandag, vroeg Asiskumar Gajadien namens de Nieuw Front-fractie naar het contract. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg vicepresident Robert Ameerali om het contract te sturen naar het parlement. Gedurende de hele vergadering werden indringende vragen gesteld over OW.

Malversaties
De oppositie vermoedt dat er bij OW sprake is van financiële malversaties. Niet alleen de kwestie van de brug, maar ook andere uitgaven, aanschaf en verkoop van voertuigen en materieel werden in twijfel getrokken. Minister Ramon Abrahams zal bij de beantwoording van vragen onder andere moeten rechtvaardigen waarom er verschillende tarieven gelden bij de huur van materieel bij derden. Radjkoemar Randjietsingh (fractieleider Nieuw Front), de VHP’ers Gajadien, Mahinder Jogi en Ronald Venetiaan (Nieuw Front/NPS) stelden zaken op OW aan de kaak.

Volgens het Nieuw Front zijn de wantoestanden op het ministerie zo erg dat Abrahams daar consequenties aan moet verbinden. Randjietsingh merkte op dat in de begroting van dit ministerie er sprake is van grote verspilling. Jogi onthulde dat de minister alweer een auto voor zichzelf heeft gekocht. In augustus heeft Abrahams een auto voor US$ 90.000 gekocht. "Dit is zijn derde auto in een jaar tijd", aldus Jogi.

Andere zaken die volgens de oppositie onduidelijk zijn, zijn onder andere het aantal huizen dat dit ministerie gaat bouwen, hoe de woningen gefinancierd gaan worden, waar de gelden vandaan moeten komen en hoe de aflossing zal plaatsvinden. In het Ontwikkelingsplan, de begroting en de mondelinge uitleg van de regering worden steeds andere getallen en bedragen genoemd. Randjietsingh noemt een lijst van projecten die op de begroting van OW zijn gebracht, maar die ook te zien zijn op andere ministeries.

Poot uitgedraaid
Venetiaan zei dat niet moet worden toegestaan dat het volk een poot wordt uitgedraaid. Nu het contract in deze kwestie maar niet boven water komt, stelde Venetiaan diverse vragen aan de regering.
- Is het juist, dat in het betreffende contract inderdaad een clausule is opgenomen, welke de mogelijkheid opent voor een schadeclaim door Ballast Nedam ingeval de Surinaamse overheid het contract in kwestie zou opzeggen.
- Is het juist dat het in het contract gaat om een bedrag van maximaal euro 600.000?.
- Is het juist dat dit bedrag reeds als ongerechtvaardigd hoog beschouwd moet worden?
- Kan de regering uitleggen hoe het komt, dat desondanks minister Abrahams, de raad van minister, vicepresident Ameerali en president Bouterse, allen een bedrag van meer dan euro 3,5 miljoen, hebben kunnen goedkeuren. Dat is ongeveer zes maal het reeds veel te hoge maximum claimbedrag.
Advertenties