President tekent ‘zonder te weten’ uitbetaling claim op Carolinabrug
14 Dec 2011, 00:01
foto
De Carolinabrug die aangevaren is door Rudisa, is volgens de regering niet te repareren. Daarom heeft de regering besloten een nieuwe brug te bouwen.


President Desi Bouterse heeft op 29 november ‘zonder het te weten’ zijn handtekening gezet onder een document waarin aan het ministerie van Openbare Werken (OW) opdracht wordt gegeven een schadeclaim uit te betalen van Euro 3.555.280 (meer dan 3,5 miljoen Euro). De claim was geplaatst door bruggenbouwer Ballast Nedam, omdat het contract werd afgeblazen voor de bouw van een nieuwe brug te Carolina, over de Surinamerivier.

De regering kondigde een internationale aanbesteding aan. Deze handeling van de Bouterse heeft in het parlement gezorgd voor consternatie. De vergadering is hierom enkele malen geschorst. De oppositie (Nieuw Front) spreekt van een schok, een constitutionele blunder met ernstige gevolgen voor de natie en eist dat de president consequenties hieraan verbindt of maatregelen treft tegen mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Omissie
De kwestie kwam aan het rollen toen Bouterse op vragen van het parlement zei dat de raad van ministers (rvm) de uitbetaling van de claim heeft goedgekeurd, maar dat hij als president geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van dat besluit. De letterlijke uitleg van de president luidde: “De rvm heeft naar aanleiding hiervan besloten honorering te geven aan de claim van euro 3,5 miljoen. Er kan echter pas tot betaling overgegaan worden indien genoemd rvm-besluit mijnerzijds bekrachtigd wordt. Ik kan u informeren mevrouw de voorzitter dat ik vooralsnog niet tot bekrachtiging van bedoeld rvm-besluit zal overgaan. We zullen eerst juristen en ter zake deskundigen raadplegen om zodoende een goed beeld te krijgen van de ontstane situatie waarna bepaald zal worden hoe verder te handelen.”

Nadat hij dit had gezegd, toonde de oppositie een resolutie aan waarin de president wel degelijk de uitbetaling van de claim heeft getekend. Deze resolutie is door de regering (Binnenlandse Zaken) gestuurd naar het parlement. Het document stond op de lijst van ingekomen stukken, die vrijdag is behandeld. Na een schorsing zei Bouterse dat er ergens fouten zijn gemaakt. Er is een omissie gepleegd, zei Bouterse die tijd vroeg om aan het eind van de tweede ronde te antwoorden.

Voor de gek houden
Ruth Wijdenbosch (Nieuw Front/NPS) die de motie van de oppositie verdedigde, zei dat met de verklaring van de president hij niet alleen Ballast Nedam voor de gek houdt, maar ook de Surinaamse gemeenschap. Guno Castelen (Nieuw Front/SPA) gelooft wel dat de president een eerlijk antwoord heeft gegeven, maar zegt dat er op dit niveau ernstige fouten zijn gemaakt en er dus consequenties aan verbonden moeten worden. Hij verweet de regeringscoalitie van labiliteit. Die zou ondanks het feit dat de president heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt, geprobeerd hebben de zaak goed te praten in plaats van kritisch de regering te begeleiden.

André Misiekaba (Mega Combinatie/NDP) zei na de bekentenis van Bouterse, dat de president het stuk wel bewust heeft getekend maar eerst niet bij stil zou hebben gestaan en zich daarna op het standpunt heeft gesteld dat de zaak moet worden aangehouden. Dit was acceptabel voor de coalitie. Aan het eind van de vergadering zei Bouterse dat hij het stuk getekend heeft maar daarna er inderdaad opdracht is gegeven de uitbetaling aan te houden. “De zaak is waarschijnlijk geslipt, maar ik kan u de verzekering geven dat er niet is uitbetaald”, zei Bouterse . Openbare Werken heeft de uitbetaling aangehouden. Er zal eerst een oordeel van juristen worden gevraagd.
Advertenties

Tuesday 27 September
Monday 26 September
Sunday 25 September