Wet Deviezenregeling aangenomen; NDP en BEP stemmen niet
10 Jul, 00:01
foto
De Nationale Assemblee neemt de wijziging van de Wet Deviezenregeling aan met 27 algemene stemmen. NDP en BEP hebben niet meegedaan aan de stemming. (Beeld: DNA TV)


Drie artikelen van de Deviezenregeling (1947) zijn dinsdag met algemene 27 stemmen aangepast. De NDP en de BEP hadden ervoor gepleit om de wet integraal aan te passen. Zij wilden dat artikelen die niet meer worden toegepast moesten worden geschrapt. Zij hebben ondanks hun bezwaren niet tegen de wet gestemd maar hebben ervoor gekozen om bij de stemming de zaal te verlaten. De NPS heeft wel vóór de wijziging gestemd. De voorzitter van Commissie van Rapporteurs, Asis Gajadien, benadrukte dat de Deviezenregeling in overeenstemming moest worden gebracht met de nieuwe Bankwet.

In de Deviezenregeling stond dat de gouverneur - in dit geval de president - de wisselkoers en het deviezenbeleid bepaalt. De wet is 77 jaar oud en dient grondig te worden aangepast. Bij minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning is door de oppositie erop aangedrongen om de Deviezenregeling integraal aan te passen. De bewindsman heeft beloofd - maar kon de verzekering niet geven - dat er gewerkt zal worden aan een conceptwet dat hij eind dit jaar wil indienen. Aangezien hij niet weet hoeveel werk ervoor verzet zal worden, gaf hij niet de garantie dat het concept binnen een half jaar rond zal zijn.

Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, voerde aan dat er nog te veel artikelen in de wet, die dateert uit de koloniale tijd,  zijn die duiden op 'baas-knecht' verhouding. De president heeft nog te veel macht volgens hem om invloed uit te oefenen in het monetair beleid. NDP fractieleider Rabin Parmessar voerde aan dat de commissie die de wetswijziging heeft voorbereid, slechts drie artikelen heeft uitgewerkt voor wijziging. Hij denkt niet dat de commissie in staat zal zijn in zes maanden tijd het concept rond te hebben voor een integrale wijziging. Ook Parmessar voerde aan dat de president te veel ruimte heeft om interventies te plegen.

Diverse leden, onder wie Stephen Tsang (NDP) hebben aangedrongen op een overzicht van deviezenvergunningen die verstrekt zijn. Ook is gevraagd naar opkoop en export van goud. Raghoebarsing stelde dat hij niet tegen transparantie is maar volgens de wet is er ook een geheimhoudingsplicht, waardoor hij geen detailinformatie kan verschaffen. Hij beloofde wel dat er algemene informatie zal worden verstrekt aan De Nationale Assemblee.

NPS fractieleider Gregory Rusland benadrukte, na een opmerking van de minister, dat hij ook oppositie is. In dit geval is er gekozen om vóór de wetswijziging te stemmen omdat het om een verbetering gaat. Hij is niet zoals de NDP en BEP uit de zaal gelopen. Rusland rekent op het woord van Raghoebarsing dat hij zijn best zal doen om uiterlijk eind van het jaar een conceptwet in te dienen voor een volledige revisie.
Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July